Ämne: Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är teknik och tjänster som underlättar och effektiviserar tillgång till och användning av välfärdstjänster såsom tjänster inom vård, omsorg, skola, miljö och kultur. Välfärdsteknologi är en nödvändighet för att säkerställa välfärd när demografin förändras, färre personer söker sig till arbeten inom området, och de ekonomiska möjligheterna i samhället kräver rationaliseringar och produktivitetsförbättringar.

Mer IT i vård och omsorg!

Av Mikael von Otter, 02 Jul 2014
Almedalen · IT i vården · Kompetens · SKL · Välfärd · Välfärdsteknologi

Det har varit några intressanta dagar i Almedalen, om man har snöat in på frågan om hur man får vården och omsorgen att bli mer IT-användande.

Det mest digitala med vårpropositionen är att den går att läsa digitalt…

Av Ellinor Bjennbacke, 09 Apr 2014
Anders Borg · Budgetproposition · Digitala samhället · informationssamhället · Infrastruktur · regeringen · Välfärdsteknologi · vårproposition

Så kom den då, VÅPEN, eller den ekonomiska vårpropositionen för 2014. För vanligt folk är det nog knappast en showstopper, men för oss som är en smula politiknördiga så är det ändå intressant att se regeringens prioriteringar och viljeriktning när det kommer till statens utgifter. Inte minst ett supervalår som detta. Som vanligt numera har […]

Vakna! Vi lever i en digital tidsålder!

Av Mikael von Otter, 09 Apr 2014
Digitala samhället · Digitalisering · IT i vården · Välfärd · Välfärdsteknologi · Vård · Vård och Omsorg

Den 3 februari 1468 dog en av historiens viktigaste uppfinnare. Efter att under något decennium ha utvecklat vad som man i Europa trodde var nytt (fast det funnits i Kina i 1000 år), så kunde man framställa Mazarinbibeln. Det var inledningen på en revolution för människa och samhälle. Detta kan man läsa i ett medium, […]

Next Up: När vuxna imponeras av fjortonåringar

Av Fredrik von Essen, 04 Apr 2014
Digital delaktighet · Entreprenörskap · informationssamhället · innovation · IT · Jämställdhet · Kompetens · Rekrytering · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning · Välfärdsteknologi

Igår torsdag avgjordes så Next Up Stockholm 2014, med ett gäng entusiastiska elever från Birkaskolan i Ekerö som slutliga vinnare. I konkurrens med åtta andra skolor hade de på förmiddagen gjort två presentationer av de case de jobbat med sedan vårterminens start: Hur man garanterar säkerheten på ett publikt jätteevent (Ericsson) och Hur man skapar […]

Blir det lättare att vara IT-företagare efter gårdagens budgetpropp?

Av Anne-Marie Fransson, 19 Sep 2013
Bredband · budget 2014 · Budgetproposition · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · informationssamhället · Infrastruktur · IT · Telekom · Tillväxt · Utbildning · Välfärdsteknologi

Tja, några glädjande nyheter har vi ändå fått: Ett skatteavdrag för FoU är intressant. Det finns i flera andra länder och det kan vara en viktig pusselbit i att behålla internationella företags FoU-verksamhet i Sverige. Dock finns det nog ett antal fallgropar i detta. Vad är egentligen FoU? Innovationer tjänsteföretag, som delvis utvecklas i kunduppdrag […]

Hur svårt kan det vara?

Av Mikael von Otter, 05 Jul 2013
Digitala tjänster · eHälsa · innovation · Välfärdsteknologi

Det kan vara riktigt svårt. Det jag syftar på är att få till stånd ett väl fungerande IT-stöd i vården. Ibland avfärdas det som att klantiga tjänstemän och användare inte kan yxa bra system och tjänster. Det är en grov förenkling. Få branscher torde ha en sådan komplex kombination av följande: oerhört informationstung, oerhört viktigt […]

Konkreta åtgärder på gång för IT i skolan, eller?

Av Fredrik von Essen, 24 Jun 2013
Almedalen · Anna-Karin Hatt · informationssamhället · Kompetens · Skola · Ungdomar · Utbildning · Välfärdsteknologi

Anna-Karin Hatt meddelade förra veckan att ”Regeringen” inlett ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om digitalisering av bl.a. skolan. Jag skriver regeringen med citattecken eftersom jag, när det handlar om IT och skolan, undrar i vad mån utbildningsdepartementet varit delaktig i beslutet. Departementet har nämligen hittills inte visat någon handlingskraft när det gäller […]

Är 1 % mycket?

Av Mikael von Otter, 29 Maj 2013
Anna-Karin Hatt · eHälsa · Välfärd · välfärdskostnader · Välfärdsteknologi

Andelen av BNP som går till vården ligger i Sverige ungefär på samma som genomsnittet bland OECD-länder, 9,6 % (2010). USA har 17,6 %, Nederländerna 12,0 %. År 2010 lade vi 3758 $ per capita, 500 $ mer än genomsnittet i OECD. Det motsvarar mycket grovt 25000 SEK (dollarkursen fluktuerar, så exakt siffra kan inte […]

Är fler innovationer nyckeln till välfärden?

Av Mikael von Otter, 22 Maj 2013
Infrastruktur · innovation · omsorg · Välfärd · Välfärdsteknologi · Vård

  Vi vet att fler äldre skall försörjas av färre i arbetsför ålder, och att det i vart fall för närvarande är färre som vill arbeta i vård och omsorg. Så att anspänningen på välfärdstjänster i vård och omsorg ökar råder det ingen tvekan om. I allt fler sammanhang nämns ”fler innovationer” som en viktig […]

Vem tar ansvar för 450 000 hushåll?

Av Mikael von Otter, 13 Maj 2013
Bredband · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · Hållbart samhälle · Infrastruktur · Välfärd · Välfärdsteknologi

Regeringens mål för bredbandsstrategin är att 90 % av Sveriges hushåll ska ha 100 mbps år 2020. Post- och telestyrelsen kommenterar det i sin senaste rapport, och gör bedömningen att det är möjligt att nå målet. Samtidigt har det föranlett kommentarer från bland annat Skanova att det är nog inte alldeles säkert, och har också kommit […]

Sida 5 av 7Första...34567