Ämne: Offentlig upphandling

Klubba skoldigitaliseringsstrategin nu, Fridolin!

Av Fredrik von Essen, 07 Jul 2017
Almedalen · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Fatta grejen! · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · Rekrytering · Skola · Ungdomar · Utbildning

Regeringen har fattat ett antal delbeslut, i form av läroplansförändringar, som en del i att genomföra en strategi för skolans digitalisering. De flesta tror därmed att digitaliseringen är ”på rull”. Det är inte sant. Många av oss IT-leverantörer kan vittna om att kommuner avvaktar med resursinsatser så länge inte regeringen också beslutar om den övergripande strategin. Vi vädjar därför till utbildningsminister Fridolin att se till att detta beslut fattas genast.

Äntligen programmering och digitalt skapande på skolschemat!

Av Fredrik von Essen, 09 Mar 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · Fatta grejen! · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · regeringen · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

Idag beslutade regeringen om ändringar i kurs- och läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, som innebär att programmering och andra former av digitalt skapande uttryckligen förs in i styrdokumenten. Vi i de digitala näringarna som redan idag skriker efter digitalt kunniga killar och tjejer applåderar naturligtvis.  Nu återstår ”bara” att rusta lärare i att undervisa i de nya momenten, och att uppmuntra rektorer i att genomdriva den nödvändiga digitala förändringen. Det är svåra uppgifter, som vi från branschen gärna hjälper till med!

IT-företagsledare kan hjälpa rektorer att låta pedagogik, inte IT-driftslogik, styra!

Av Fredrik von Essen, 09 Feb 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Fatta grejen! · Hållbart samhälle · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · Rekrytering · Skola · Utbildning

Hur undvika att IT-driftslogik, snarare än pedagogisk logik, styr inköp av digitala hjälpmedel? Hur säkra att lärares, och inga andras, krav styr inköpen? Hur ge skolledare en realistisk bild av framtidens arbetsliv? Detta var tre aspekter som jag diskuterade med Mats Östling i tisdags, apropå Skolverkets satsningar på att utbilda skolledare i hur det ”digitala ekosystemet” ser ut.

Prio-ordning för skolans digitalisering: 1. Ledarskapet 2. Pedagogiken 3. Verktygen

Av Fredrik von Essen, 04 Jan 2016
Digitala samhället · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · Skola · Ungdomar · Utbildning

Skolans digitalisering är nu på mångas läppar, vilket i sig är bra. Dessvärre ser vi samma fallgropar i denna process som i så många andra IT-satsningar: För stort fokus på verktygen och för litet på ledarskap och arbetssätt. I en skrivelse till Skolverket vill IT&Telekomföretagen vända på detta, och samtidigt ge förslag på hur branschen kan bidra till skolans digitalisering.

IT-branschen vill se en bättre fungerande offentlig marknad

Av Niklas Fyhr, 28 Apr 2014
Digitalisering · e-förvaltning · IT · Offentlig marknad · Offentlig upphandling

Offentlig sektor är ett stort och viktigt kundsegment för vår bransch. Offentlig sektor är å sin sida beroende av företagen i vår bransch om de ska kunna bidra till att regeringens IT-politiska mål blir verklighet, det vill säga att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det finns dock hinder som […]

Julstämning i Örebro utan upphandling belyser ett grundproblem

Av Niklas Fyhr, 04 Dec 2013
LOU · Offentlig marknad · Offentlig upphandling

För ett par veckor sedan läste jag en artikel i Nerikes Allehanda, som förvisso inte berör IT- och telekombranschen, men som visar på en märklig inställning till upphandling i vissa kommuner. En inställning som jag känner igen från vad våra medlemmar berättar om. Det handlar om att det finns personer i kommunerna som anser att […]

Är det bra att samla upphandlingsstödet på Konkurrensverket?

Av Niklas Fyhr, 11 Sep 2013
konkurrensverket · Offentlig upphandling · stefan attefall · Upphandling · upphandlingsstödet

Det är inte varje dag som två ministrar skriver en artikel om offentlig upphandling på SvD Brännpunkt. Det gjorde dock ministrarna Attefall och Lööf idag. I artikeln kan vi läsa att regeringen föreslår ett samlat upphandlingsstöd och att det placeras på Konkurrensverket. Att de upphandlingsstödjande verksamheterna inom Kammarkollegiet, Vinnova, Konkurrensverket och Miljöstyrningsrådet samordnas i en […]

Även de ”icke-frälsta” pratade upphandling i Almedalen

Av Niklas Fyhr, 15 Aug 2013
Almedalen · IT · Offentlig marknad · Offentlig upphandling · Upphandling

För oss som under hela året följer debatten och går på seminarium som rör offentlig upphandling kan det ibland kännas som att det är redan ”frälsta” som försöker ”frälsa” varandra. Fortsätter det så kommer vi aldrig att komma framåt. Därför var det glädjande att upphandlingsfrågorna även kom upp vid andra seminarier under Almedalsveckan. Seminarier där […]

Åtminstone Ulla Hamilton verkar ha förstått!

Av Niklas Fyhr, 30 Maj 2013
innovationsupphandling · innovationsvänlig upphandling · LOU · Offentlig upphandling · Upphandling

I tisdags presenterade vi,  i samband med ett frukostseminarium som vi anordnade ihop med Stockholm IT Region, vår nya rapport: ”Bättre offentliga IT-affärer”. Rapporten som baseras på en medlemsundersökning visar att nästan hälften av företagen anser att den offentliga upphandlingen inte fungerar. Problemen som anges är i många avseenden desamma som fördes fram i vår rapport om branschens syn […]

IT i skolan: Dags för konkreta, nationellt samordnade åtgärder!

Av Fredrik von Essen, 11 Mar 2013
Anna-Karin Hatt · Digitala samhället · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · Rekrytering · Skola · Ungdomar · Utbildning

De senaste åren har IT-användningen i skolan äntligen börjat ta riktig fart, och det är mycket glädjande. Det som oroar är dock att satsningarna är så spretiga, där vissa eldsjälsdrivna skolor och kommuner kommit mycket längre än andra. Likvärdigheten i spridning och användning borde vara en hjärtefråga för ansvariga departement och myndigheter, men dessvärre har […]

Sida 1 av 3123