Ämne: Kompetens

Är IT-branschens krav på svenskakunskaper överdrivna…

Av Fredrik von Essen, 25 Nov 2011
IT · Kompetens · Utbildning

… eller är de bara ett tecken på att det är en bransch som ställer höga krav på kundförståelse och social kompetens? Jag håller ett föredrag för 70 studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare i Linköping. Jag berättar om IT- och telekombranschens behov av kompetens, där jag berättar om innehållet i min kartläggning av området (pinfärsk, […]

Om vi inte kan locka ungdomar med att teknik är kul, hur ska vi då få dem intresserade av IT?

Av Fredrik von Essen, 20 Apr 2011
Digital delaktighet · Kompetens · Rekrytering · Ungdomar · Utbildning

”Jag tror att många av de satsningar [för att höja teknikintresset] som gjorts hittills, trots vissa framgångar, har lidit av en grundläggande brist. De har i alltför hög grad präglats av ett fokus på själva tekniken. […] Utgångspunkten är som regel att teknik är ‘självklart’ intressant, bara man får upp ögonen för hur häftigt det är. […]

Sida 12 av 12Första...89101112