Ämne: Justitiedepartementet

Signatärskapet – vad innebär det?

Av Anne-Marie Fransson, 14 Mar 2012
Digitala samhället · Digitaliseringskommissionen · innovation · IT · Justitiedepartementet · Näringsdepartementet · Skolverket · Utbildningsdepartementet

Anne-Marie Fransson vid signatärsmötet Foto: Helene/Larsson Näringsdepartementet Igår samlades ett 50-tal signatärer av  regeringens Digitala Agenda till möte på Näringsdepartementet.  Många har skickat in sina åtaganden och departementet håller på att gör en sammanställning.  Det är onekligen en imponerande lista av projekt som företag och organisationer driver som vart och ett på sitt sätt bidrar […]

Justitiedepartementet – på rätt kurs?

Av Pär Nygårds, 19 Okt 2011
integritet · Justitiedepartementet · Upphovsrätt

Det verkar råda bråda dagar på Justitiedepartementets enhet för immaterialrätt och transporträtt. Remisstiden för upphovsrättsutredningen lider mot sin ände. Input till ett eventuellt remissvar på EU-Kommissionens grönbok om distribution av film och tv-program på den digitala inre marknaden önskas. Och idag hölls en hearing om handelsavtalet ACTA, vars process varit höljd i dunkel och spekulation. Just […]

Otydligheter kring trafikdatalagring

Av Nils Weidstam, 27 Jan 2011
IT · Justitiedepartementet · Trafikdatalagring

Igår höll Post & Telestyrelsen (PTS) ett informationsmöte om trafikdatalagring. Över 100 kom vilket visar på intresset kring den kommande lagen som med största sannolikhet kommer att träda i kraft 1 juli i år. Situationen för operatörerna är mycket konstig: lagen och skyldigheten att lagra ska börja gälla 1 juli men ännu har inte förordningen om […]

Land skall med lag byggas – och dialog

Av Mikael von Otter, 28 Dec 2010
Justitiedepartementet · Trafikdatalagring

Den 23 december avslutades motionstiden med anledning av regeringens proposition om trafikdatalagring, som tidigare kommenterats på bloggen. Tre motioner – från (MP), (SD) resp (V)  – har kommit.     Det är väl att förmoda att regeringens förslag går igenom, även om (SD) tycker att lagringstiden skall förlängas (och straff mot missbruk skall skärpas), och […]

Sida 2 av 212