Ämne: Justitiedepartementet

Hur blev utökad datalagring ”begränsad”?

Av Kajsa Frisell, 08 Nov 2017
informationssamhället · integritet · Justitiedepartementet · regeringen · Trafikdatalagring

I fredags pratades det datalagring i Studio Ett i Sveriges Radios P1, apropå Heumans utredning ”Datalagring – brottsbekämpning och integritet” som överlämnades till justitieminister Morgan Johansson den 11 oktober. Diskussionen, som både polisen och Jon Karlung från Bahnhof deltog i, var intressant och väl värd att lyssna på i efterhand för den som är intresserad av att bättre förstå varför vi tycker frågan är viktig.

datalagringsutredning

Ny strategi för immateriella tillgångar ska få bort stuprören i regeringskansliet

Av Pär Nygårds, 13 Jun 2017
Digitalisering · integritet · Justitiedepartementet · regeringen · Upphovsrätt

Regeringen aviserar idag att de nu väljer att skruva på modellen för hur immaterialrättslig politik bereds och exekveras inom regeringskansliet. Expertisstuprören finns kvar, men kompletteras med en hängränna i form av en samverkansgrupp. I denna ska kompetens från Justitie- (som äger immaterialrättsfrågorna), Närings- (närings- och digitaliseringspolitik), Kultur-, Finans- (konsumentperspektivet) och Utrikesdepartementet (den inre marknaden) samlas för att sambereda immaterialrättsliga förslag utifrån den sak-kompetens som behövs.

Hopp om balans i datalagringsutredningen

Av Kajsa Frisell, 18 Maj 2017
Datalagring · Justitiedepartementet · Sigurd Heuman · SIN

Idag träffade representanter från branschen regeringens utredare Sigurd Heuman och hans utredningssekreterare Mikael Kullberg och Christofer Gatenheim hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN.

kajsablogg18maj

Migrationsministern utlovar mer service i arbetskraftsinvandringen, men mer behövs

Av Fredrik von Essen, 30 Jan 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Digitalt utanförskap · Fatta grejen! · informationssamhället · IT · Justitiedepartementet · Kompetens · Konkurrenskraft · Rekrytering · Utbildning

I ett brevsvar till IT&Telekomföretagen flaggar Migrationsministern för att arbetskraftsinvandringen ska underlättas, bl.a. genom att Migrationsverket får ett uppdrag att bli mer serviceinriktat. Ministern pekar även på utredningsförslag om att arbetsgivare ska kunna rätta till misstag. Rätt väg säger vi från IT-branschen, men mer behövs.

Branschen avvaktar PTS ställningstagande om datalagring

Av Kajsa Frisell, 16 Jun 2014
informationssamhället · integritet · Justitiedepartementet · Telekom · Trafikdatalagring

I fredags presenterade Sten Heckscher sin snabbanalys av vilka konsekvenser EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet får för svensk del.

Polisens kritik felriktad

Av Kajsa Frisell, 08 Maj 2014
informationssamhället · Justitiedepartementet · polisen · Telekom · Trafikdatalagring

I dag skriver rikspolischefen och rikskriminalchefen i en debattartikel att de tycker flera telefoni- och internetleverantörer har förhindrat deras arbete. Jag menar att den som egentligen har förhindrat deras arbete är regeringen och justitieminister Beatrice Ask som inte tydligt klargjort vilka regler som gäller för operatörerna angående trafikdatalagring.

Inga skyndsamma besked från justitieministern

Av Kajsa Frisell, 30 Apr 2014
informationssamhället · integritet · Justitiedepartementet · Telekom · Trafikdatalagring

För tre veckor sedan ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet. Branchen väntar fortfarande på besked om vad som gälller.

Konsumenten i centrum – men vilket centrum?

Av Mikael von Otter, 01 Nov 2012
Justitiedepartementet · Konsumentinformation · Telekområdgivarna

För någon tid sedan fick IT&Telekomföretagen utredningen ”Konsumenten i centrum” på remiss. Dvs, först tänkte inte Justitiedepartementet på att vi kunde ha synpunkter, så det krävdes litet påstötningar. Utredningsförslaget förändrar ju ”bara” förutsättningarna för Telekområdgivarna, som finansieras av deltagande operatörer, helt och hållet, och det förväntas, utan avstämning med branschen, att man villigt lägger upp […]

Två tecken i tiden – vi behöver en upphovsrättslig reform!

Av Pär Nygårds, 25 Okt 2012
Justitiedepartementet · Tillväxt · Upphovsrätt

Nummer ett. Per Gessle, Magnus Uggla och andra upphovsmän har nu rätt att få ersättning av dig när du köper USB-minnen. Det blev klart igår när en skiljenämnd kom fram till att det är lagligt och rimligt att USB-minnen och hårddiskar ska beläggas med en straffavgift.  Detta då någon eventuellt kan tänkas göra spara en […]

Signatärskapet – vad innebär det?

Av Anne-Marie Fransson, 14 Mar 2012
Digitala samhället · Digitaliseringskommissionen · innovation · IT · Justitiedepartementet · Näringsdepartementet · Skolverket · Utbildningsdepartementet

Anne-Marie Fransson vid signatärsmötet Foto: Helene/Larsson Näringsdepartementet Igår samlades ett 50-tal signatärer av  regeringens Digitala Agenda till möte på Näringsdepartementet.  Många har skickat in sina åtaganden och departementet håller på att gör en sammanställning.  Det är onekligen en imponerande lista av projekt som företag och organisationer driver som vart och ett på sitt sätt bidrar […]

Sida 1 av 212