Ämne: IT

IT-branschen i Sverige består av programvaruproduktion, IT- och konsulttjänster, teleoperatörer samt tillverkning, återförsäljning och service av hårdvara. IT-branschen sysselsatte 2012 cirka 192 000 personer med en omsättning kring 643 miljarder.

OK att inte förstå?

Av Nils Weidstam, 15 Apr 2010
Digitala samhället · IT

Vi i IT-branschen är bekymrade över det ointresse vårt område tycks röna hos politiker och andra makthavare. Det är ännu mera oförståeligt med tanke på att alla  i princip använder IT dagligen och att IT är en förutsättning för att vårt samhälla ska fungera och utvecklas. 

Skolan och den förödande bristen på nationell IT-politisk strategi

Av Fredrik von Essen, 09 Apr 2010
IT · Skola · Utbildning

Min kollega Mikael von Otter & jag besökte idag företrädarna X och Y för den offentliga institutionen Z som har kopplingar till utbildningsväsendet. Än en gång blev vi varse den förödande effekten av att vi på utbildningsområdet, liksom dessvärre på de flesta andra områdena i vårt land, saknar en IT-politisk strategi. De flesta europeiska länder […]

Användbara system – ett oanvänt perspektiv?

Av Mikael von Otter, 07 Apr 2010
Användbarhet · IT

Modern teknik lider av en sjuka: det skall knökas in fler och fler funktioner i produkten. Nya funktioner som kräver speciella knapptryckningar i mer eller mindre intuitiva ordningar. Ibland skall man trycka två sekunder, ibland skall det var två snabba klickningar, för att uppnå önskat resultat. Ibland skall man använda ett stort antal av händernas […]

Sida 20 av 20Första...1617181920