Ämne: IT-politik

Nej, vi vill inte ersätta människan med teknik

Av David Mothander, 04 Sep 2017
Digitalisering · e-hälsa · IT- och telekom · IT-politik · Välfärd · Välfärdsteknologi

Fyra läkare menar på SvD Debatt att sjukvårdsministern har en aningslös syn på e-hälsa, och att denna aningslösa teknikoptimism underblåst av särintressen är ett hot både mot folkhälsa och kostnadseffektiv sjukvård. Till stöd för detta, som de menar inte är ett uttryck för fientlighet mot teknikutveckling, används argumentet ”det finns en övertro på medicinska tester och appar”. Vi delar inte den synen.

Även en IT-minister har avgått

Av Ellinor Bjennbacke, 21 Apr 2016
Digitalisering · IT-minister · IT-politik · Mehmet Kaplan · stefan löfven

I måndags avgick sr Mehmet Kaplan (MP). Mest känd som bostadsminister. Betydligt mindre känd i sin roll som IT-minister. Detta har framgått tydligt de senaste dygnen. Att bostadsfrågan är en av politikens allra största utmaningar just nu råder det naturligtvis inga som helst tvivel om. Bristen på bostäder – inte minst hyresrätter – påverkar också vår bransch negativt. Inte minst försvårar bostadsbristen väsentligt företagens möjligheter att konkurrera om och attrahera den kompetens som finns utanför Sverige. Som de bägge Spotifygrundarna nyligen uttryckte det: ”Att ställa krav på att unga människor som kommer till ett nytt land direkt ska köpa dyra bostadsrätter minskar attraktionskraften och är inte långsiktigt hållbart”. Ett uttalande som, med all rätt, fått mycket brett stöd.

tyg

Ett glädjande paket en månad före jul

Av Ellinor Bjennbacke, 26 Nov 2015
Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · IT-politik

Idag kom jultomten med ett tidigt paket: regeringen har förlängt Digitaliseringskommissionens uppdrag med ytterligare ett år, till den 31 december 2016. ”Genom att ge Digitaliseringskommissionen förlängt uppdrag vill regeringen försäkra sig om att digitaliseringens snabba strukturomvandling av samhället för med sig alla möjliga fördelar och minimerar dess nackdelar”, säger man i en kommentar till beslutet.

julklapp

Vår ljusnande framtid är vår – och ingen annans

Av Ellinor Bjennbacke, 13 Okt 2015
Demokrati · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · IT-politik

Digitaliseringskommissionen har formulerat ett första utkast till den omvärldsanalys som är tänkt att ligga till grund för de slutliga bedömningar och förslag som kommissionen överlämnar till regeringen i december. Det är en mycket bra genomlysning av vilka omvärldsfaktorer som på olika vis påverkar samhället och som bör tas i beaktande vid utformandet av politiska initiativ kopplade till digitaliseringen.  Men det är särskilt på en punkt som det inte går att undgå att bli lite oroad.

Danskarna har fattat grejen!

Av Ellinor Bjennbacke, 25 Sep 2015
Digitalisering · Fatta grejen! · IT-politik

I dagarna besökte jag och mina kollegor på IT&Telekomföretagen Köpenhamn. Syftet var enkelt; att inspireras av de bästa på området! Och området jag pratar om är naturligtvis digitalisering.

digitaliseringsstyrelsen

”Har man inget internet, då står man utanför”

Av Kajsa Frisell, 14 Apr 2015
#ettsverige · Bredband · bredbandsstöd · Internet · IT-politik · Mehmet Kaplan · SVT

Igår inleddes SVTs satsning #ettsverige med att belysa utmaningen att få tillgång bra bredband även på landsbygden. Att fokus sätts på denna fråga är mycket positivt eftersom tillgång till bra bredband är en demokratifråga, vilket jag lyft vid många tillfällen och i flera sammanhang sedan förra våren. Dessvärre blir jag inte så hoppfull när jag hör att Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan när han intervjuas av SVT om dagens situation förlitar sig på två initiativ som lösningen på utmaningen.

Foto: SVT

All I want for Christmas is…

Av Anne-Marie Fransson, 19 Dec 2014
Digitalisering · IT-politik

2014 var året då alla började tala om digitalisering. Många ser det som en ny möjlighet – men många ser också digitaliseringen som ett hot mot exempelvis jobb, personlig integritet och delaktighet. Det är bra att debatten förs och vi har inför 2015 ambitionen att bli mer aktiva i denna, för hela Sverige, så viktiga debatt.

God Jul & Gott nytt år önskar vi på IT&Telekomföretagen

Digital infrastruktur till alla?

Av Kajsa Frisell, 19 Sep 2014
Bredband · Bredbandsstrategin · Digitalisering · Infrastruktur · IT-politik · Terminsstart Telekom

På konferensen Terminsstart Telekom i onsdags pratade jag om vad som krävs för att vi ska nå bredbandsmålet om 100Mbit/s till 90% av Sveriges hushåll och företag år 2020. En grundbult är konstruktiv samverkan mellan olika aktörer för att nå optimala förutsättningar för utbyggnaden. När alla kommuner förstår vikten av att medborgarna får tillgång till framtidssäker digital infrastruktur – och bidrar till detta – är mycket vunnet.

Efterlyses: politiska visioner om digitalisering

Av Ellinor Bjennbacke, 22 Aug 2014
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Digitalt utanförskap · IT · IT-politik · Val 2014 · Välfärdsteknologi

Häromdagen arrangerade vi en välbesökt valdebatt med representanter från våra riksdagspartier. Syftet var att lyfta konsekvenser av, och prioriteringar i, vårt digitala samhälle; Finns det ett politiskt intresse och en förståelse för frågorna inför årets val? Är det några skillnader mellan de politiska partierna? Hur menar de att Sverige ska nå regeringens uttalade mål om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter?

IToT val 2014