Ämne: innovation

”Öppna nät – äpplen och äpplen, utan päron tack”

Av Pär Nygårds, 06 Jul 2012
Almedalen · informationssäkerhet · innovation · integritet · IT · Nätneutralitet · öppna nät · PTS · Tillväxt

Efter att i princip ha legat i träda sen Telekompaketet förhandlades är nätneutralitetsfrågan het i Sverige igen. TeliaSoneras besked om att man vill tillhandahålla olika sorters mobila accesserbjudanden var tillsammans med en nystiftad holländsk lagstiftning de utlösande faktorerna. Vilket följdes av många kommentarer i sociala medier och tidningarnas debattsidor, utspel av PTS samt debatter i […]

Kan byråkrati vara innovativt?

Av Mikael von Otter, 05 Jul 2012
Almedalen · innovation · öppen data

Ordet byråkrati har väl för många en inte helt positiv klang, även om alla inser att det i viss mån är en nödvändighet, t.o.m. kanske också har sina positiva sidor. Det skapar ju (normalt) förutsägbarhet och ordning. Men kan byråkrati vara, eller i varje fall leda till, innovationer? Det var rubriken på ett seminarium som […]

Dansk och svensk välfärdsteknologi – när ser vi förändring i Sverige?

Av Mikael von Otter, 04 Jul 2012
Almedalen · innovation · Välfärdsteknologi · Vård

Förra året i Almedalen ”lanserade” vi begreppet välfärdsteknologi, inspirerade av Danmark. Det är ett bärande tema i våra seminarier i år, och igår måndag var det första: ”Har vi råd att säga nej till fler händer inom vården?”. Ett uppskattat seminarium, med bra talare, men ändå gav det mig litet sorgsen eftersmak. Key note var […]

Innovations- och innovationsvänlig upphandling behövs…igen!

Av Niklas Fyhr, 13 Jun 2012
innovation · innovationsupphandling · innovationsvänlig upphandling · Offentlig upphandling

Ett av Näringsminister Annie Lööfs mest prioriterade arbetsområden är enligt ett inlägg på Innovationsbloggen arbetet med innovationspolitiken och en innovationsstrategi för Sverige. Regeringen har tidigare identifierat den offentliga upphandlingen som ett verktyg för att stärka svensk innovationskraft. Sedan Innovationsupphandlingsutredningen presenterades så har Vinnova tilldelats 24 miljoner kronor för att stötta uppbyggnaden och utvecklingen av kompetens, […]

Hur såg ditt digitala liv ut för fem år sedan?

Av Pär Nygårds, 11 Maj 2012
Appar · Digitala samhället · EU · innovation · integritet · molntjänster · Trafikdatalagring

Du hade sannolikt ingen smartphone, appar existerade inte och molntjänster var nog nått som hade med vädret att göra. Du köpte SL-biljetten av busschaffören och kollade resan på en PC eller med en trög GPRS-telefon.

Dansk välfärdsteknologi – vad kan vi lära oss?

Av Mikael von Otter, 26 Apr 2012
ABT-fonden · Digitala samhället · innovation · omsorg · Välfärd · Välfärdsteknologi · Vård

Danmark och Sverige skiljer sig åt på flera sätt. För två veckor sedan besökte IT&Telekomföretagen Köpenhamn för att med hjälp av vår danska systerorganisation träffa personer som arbetar med välfärdsteknologi där. Själva begreppet, ”välfärdsteknologi”, är danskt till sitt ursprung och lanserades för snart tio år sedan. Bakgrunden var – och är – insikten att med […]

Vem jublar tystas i underhållningsindustrin efter Ipred-domen – och varför?

Av Pär Nygårds, 20 Apr 2012
Digitala samhället · innovation · Ipred · IT · Upphovsrätt

I går kom EU-domstolens tämligen väntade besked i ePhone-fallet. EU:s lagstiftning medger inga direkta hinder mot att domstol beordrar en internetoperatör att lämna ut kunduppgifter till en rättighetshavare vid påstått rättighetsintrång. Och det jublas inom underhållningsindustrin. En större mängd rättighetshavarföreträdare menar att nu finns Redskapet på plats för att skydda upphovsrätten på nätet. ”Äntligen” deklamerar […]

Affärsmöjlighet för innovativa företag

Av Niklas Fyhr, 12 Apr 2012
innovation · innovationsupphandling · Offentlig upphandling

Det framförs både från politiskt håll och från näringslivets håll att den offentliga upphandlingen bättre måste bidra till utvecklingen av nya lösningar i form av produkter, tjänster och arbetssätt. Hösten 2010 presenterades den statliga utredningen om innovationsupphandling och 2011 avsatte regeringen 24 miljoner för Vinnovas arbete med innovationsupphandling.

Signatärskapet – vad innebär det?

Av Anne-Marie Fransson, 14 Mar 2012
Digitala samhället · Digitaliseringskommissionen · innovation · IT · Justitiedepartementet · Näringsdepartementet · Skolverket · Utbildningsdepartementet

Anne-Marie Fransson vid signatärsmötet Foto: Helene/Larsson Näringsdepartementet Igår samlades ett 50-tal signatärer av  regeringens Digitala Agenda till möte på Näringsdepartementet.  Många har skickat in sina åtaganden och departementet håller på att gör en sammanställning.  Det är onekligen en imponerande lista av projekt som företag och organisationer driver som vart och ett på sitt sätt bidrar […]

Hur får vi en fri marknad för digitala tjänster inom EU?

Av Anne-Marie Fransson, 02 Mar 2012
digital utveckling · Digitala tjänster · Entreprenörskap · innovation · IT · Tillväxt · Upphovsrätt

I veckan hade jag förmånen att delta på en EU-konferens – A Digital Single Market by 2015 – arrangerad av det danska ordförandeskapet. Under två dagar diskuterades problemområden och förslag till åtgärder som alla syftar till att få en lika bra gemensam europeisk marknad för digitala tjänster som vi idag har för varor och tjänster. […]

Sida 5 av 6Första...23456