Ämne: Infrastruktur

Tydlighet, förutsägbarhet och enighet för branschens och Sveriges bästa!

Av Mikael von Otter, 27 Aug 2010
Bredband · Infrastruktur · IT · Telekom

Teleoperatörerna investerar mer än 10 miljarder årligen i Sverige. Det är ju inte alldeles orimligt att de vill ha en rimlig vinst. När de tar investeringsbesluten, så måste de ha tydliga förutsättningar. Har PTS reglerat priset; kommer de att göra det? Hur länge gäller regleringen? Hur länge har jag tillgång till frekvensutrymmet? 

Behövs ett landsomfattande Stokab?

Av Nils Weidstam, 06 Jul 2010
Bredband · Infrastruktur · IT

Idag i Almedalen presenterade Telenor en studie om ”Kommunala bredbandsstrategier” med fem olika exempel på lyckade kommunala bredbandssatsningar. Sådana är nödvändiga för att parallellt med de privata aktörerna nå statens bredbandsmål där 90 % av hushållen 2020 ska ha tillgång till 100 Mbit7s.

Sida 5 av 512345