Ämne: Infrastruktur

Från den ena till den andra sidan

Av Kajsa Frisell, 26 Mar 2014
Bredband · Digitala samhället · Infrastruktur · Konkurrenskraft · Näringsdepartementet · PTS · regeringen · Telekom

Eller som en telekom-VD sa när jag uttryckte mig så: ”Vi ser det ju hellre som att vi jobbar för en gemensam sak”. I början på mars började jag min nya tjänst som näringspolitisk expert inom telekom här på IT&Telekomföretagen. Efter flera år på regeringens Bredbandsforum, och dessförinnan PTS, har det för mig inneburit att […]

Utökat frekvensutrymme för mobila tjänster!

Av Mikael von Otter, 27 Feb 2014
Digitala samhället · informationssamhället · Infrastruktur · innovation · Konkurrenskraft · mobila tjänster · Telekom

Regeringen har beslutat om att det från 2017 ska tilldelas ytterligare frekvensutrymme för mobila tjänster. Det sker på bekostnad (om uttrycket tillåts) av utrymmet för digital-TV, och det kan också innebära att vissa konsumenter drabbas av en kostnad, då det kan komma att krävas ny teknik i hemmet. Säkert inga stora kostnader, om ens några. […]

Blir det lättare att vara IT-företagare efter gårdagens budgetpropp?

Av Anne-Marie Fransson, 19 Sep 2013
Bredband · budget 2014 · Budgetproposition · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · informationssamhället · Infrastruktur · IT · Telekom · Tillväxt · Utbildning · Välfärdsteknologi

Tja, några glädjande nyheter har vi ändå fått: Ett skatteavdrag för FoU är intressant. Det finns i flera andra länder och det kan vara en viktig pusselbit i att behålla internationella företags FoU-verksamhet i Sverige. Dock finns det nog ett antal fallgropar i detta. Vad är egentligen FoU? Innovationer tjänsteföretag, som delvis utvecklas i kunduppdrag […]

Om mottagning och täckning

Av Mikael von Otter, 22 Aug 2013
Anna-Karin Hatt · Bredband · Digital delaktighet · Digitala samhället · Infrastruktur · mobiltäckning · PTS · täckning · Telekom

Vår IT-minister, Anna-Karin Hatt, har fått upp ögonen för problemen med dålig täckning. PTS har fått uppdrag att göra stickprov, vilket man redovisat, och nu har PTS tillsammans med Konsumentverket fått uppdrag av Anna-Karin Hatt att komma med förslag på hur operatörernas information om täckning och mobiltelefoners mottagningsegenskaper kan bli tydligare.  De båda myndigheterna ska […]

Är fler innovationer nyckeln till välfärden?

Av Mikael von Otter, 22 Maj 2013
Infrastruktur · innovation · omsorg · Välfärd · Välfärdsteknologi · Vård

  Vi vet att fler äldre skall försörjas av färre i arbetsför ålder, och att det i vart fall för närvarande är färre som vill arbeta i vård och omsorg. Så att anspänningen på välfärdstjänster i vård och omsorg ökar råder det ingen tvekan om. I allt fler sammanhang nämns ”fler innovationer” som en viktig […]

Vem tar ansvar för 450 000 hushåll?

Av Mikael von Otter, 13 Maj 2013
Bredband · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · Hållbart samhälle · Infrastruktur · Välfärd · Välfärdsteknologi

Regeringens mål för bredbandsstrategin är att 90 % av Sveriges hushåll ska ha 100 mbps år 2020. Post- och telestyrelsen kommenterar det i sin senaste rapport, och gör bedömningen att det är möjligt att nå målet. Samtidigt har det föranlett kommentarer från bland annat Skanova att det är nog inte alldeles säkert, och har också kommit […]

Mastig kritik mot förslag om master

Av Nils Weidstam, 19 Feb 2013
Digitala agendan · elektronisk kommunikation · Infrastruktur

IT&Telekomföretagen var mycket kritiska i svaret på remissen om Högre ersättning vid mastupplåtelser. Remissförslaget innebar en negativ särbehandling av just byggande av infrastruktur för elektronisk kommunikation. IT&Telekomföretagen ansåg bland annat att det föreföll som om utredningen inte varit medveten om betydelsen av elektronisk infrastruktur och regeringens mål i den digitala agendan.

Bredbandsstrategin och Byanät

Av Mikael von Otter, 05 Feb 2013
Bredband · Bredbandsstrategin · Byanät · Infrastruktur

På Skanovas konferens ”Fiber för fler” var det ett mycket intressant föredrag av Hans Nilsson, som leder etableringen på södraste Gotland. Det är ett byanät, som Storsudrets fiber AB bygger. Min reaktion, sammanfattningsvis: har vi – regering, myndigheter, bransch –  riktigt förstått vad det innebär för ett byanät att ta på sig ansvaret för fiber i byn? Jag […]

Kartan och terrängen – igen

Av Mikael von Otter, 14 Nov 2012
Bredband · Bredbandskartan · Infrastruktur · PTS

  I ett tidigare inlägg kommenterade jag PTS bredbandskarta, ett bra initiativ som tyvärr delvis förvirras av felaktigheter, onödigt förvillande ordval och en avsaknad av kvalitet. Det är ju litet hårda ord. Det är inte illa menat, utan ett försök att bidra till att denna viktiga källa för konsumenter och företag avseende var det finns […]

SKL, PTS och Bredband

Av Mikael von Otter, 10 Sep 2012
Bredband · Infrastruktur · Telekom

I Dagens Samhälle skriver SKLs ordförande Anders Knape att ”skadlig prisreglering hotar bredbandsutbyggnaden”. SKL (och Stadsnätsföreningen) har en längre tid hävdat att PTS inte sköter frågan om reglering av fiberpriser bra. Deloitte har på deras uppdrag skrivit en uppmärksammad rapport. Debatten har pågått en längre tid, och litet överraskande var det att SKL ånyo tar […]

Sida 3 av 512345