Ämne: Forskning

Hur utvecklar man komplexa programvarusystem?

Av Anne-Marie Fransson, 21 Okt 2011
Forskning · innovation · IT · Tillväxt

2012 ska regeringen presentera en ny forsknings- och innovationsproposition.  Det är ett mycket viktigt dokument, för där i styrs inriktningen på en stor del av Sveriges offentligt finansierad forskning under de kommande åren. Propositionen kommer också att svara på frågor som  vilka områden det ska forskas om och hur mycket pengar som ska avsättas? Och […]

Forskning, data och oväntade IT-pionjärer från veckan som gick

Av Pär Nygårds, 29 Mar 2010
Bredband · Digitala samhället · EU · Forskning · Utbildning

På VINNOVA:s konferens om EU:s sjunde ramprogram för forskning, FP7, presenterade Tobias Krantz en ny reform för högskoleväsendet i syfte att råda bot på den politiska centralstyrning som råder över den svenska högskolevärlden. Mycket efterlängtat! Högskolorna behöver större möjligheter att utforma sin verksamhet efter eget huvud. En lätt oroad forskningsminister efterlyste krafttag inom Sverige såväl […]