Ämne: EU

Vad har IT&Telekomföretagen i Bryssel att göra?

Av David Mothander, 14 Nov 2017
Brexit · EU · EU-kommissionen · Frihandel · IT- och telekom · Sociala pelaren

I slutet av förra veckan deltog jag i en tvådagars resa till Bryssel med valda delar av Almegas ledningsgrupp i syfte att lyfta fram tjänsteföretagens betydelse och ståndpunkter. Vi träffade svenska parlamentariker, svenska tjänstemän vid kommissionen, Sverige kommissionär Cecilia Malmström, samt representanter från det pågående estniska samt det kommande bulgariska ordförandeskapet. Som alltid är Europas huvudstad en inspiration, och särskilt så i dessa tider när det europeiska samarbetets grundläggande balans står inför förändring. Personligen tog jag främst med mig tre övergripande reflektioner hem.

davidibryssel

Den verkningslösa, konfiskatoriska kemikalieskatten

Av Fredrik von Essen, 26 Aug 2016
Digitala samhället · EU · Hållbarhet · Hållbart samhälle · IT · Kemikalieinspektionen · Kemikalieskatten · Miljö

Om du reflexmässigt avfärdar branschkritik mot ny beskattning, varsågod och sluta läs här. Om du tycker att miljöbeskattning ska ha positiva effekter på miljön och tror att IT- och vitvaruleverantörer har en viktig roll i att främja ett hållbart samhälle, läs vidare och försök att behålla lugnet.

datorskatten

Sverige behöver axla Storbritanniens digitala ledartröja

Av Pär Nygårds, 30 Jun 2016
Digitalisering · EU · Konkurrenskraft

Storbritanniens förestående utträde ur EU innebär att vi har tappat en vän och allierad i många frågor, inte minst i de som rör handel och ekonomi. Storbritannien har varit det enda större EU-land som Sverige i nästa alla frågor som rör ekonomisk politik, och inte minst digitalisering och frihandel, delat synpunkter med. De har tillsammans med Norden, Beneluxländerna, delar av Baltikum och Irland den mest utvecklade och exportberoende kunskapsintensiva ekonomin inom EU.

Solvit – den digitala inre marknadens väktare

Av Gästbloggare, 30 Jun 2016
Brexit · Digitala handelslösningar · EU · Kommerskollegium · Solvit

Även utan Storbritannien i dessa Brexit-tider är EU:s inre marknad världens största och ett naturligt första steg för många svenska företag som vill expandera. Digitala handelslösningar och plattformar har dessutom gjort det än enklare att handla över gränserna.

Junkers jumbostrategi för den digital inre marknaden

Av Pär Nygårds, 11 Maj 2015
Digitala Inre Marknaden · Digitala samhället · Digitala tjänster · EU

I onsdags lanserade EU-kommissionen sin tillväxtstrategi för den digitala inre marknaden. Rätt genomförd tror kommissionen att strategin årligen kan stärka den europeiska ekonomin med 415 miljarder Euro samt skapa hundratusentals nya jobb. Vilket låter lovvärt när taxichaufförer, revisorer och fotomodeller väntas bli bortrationaliserade inom en inte alltför avlägsen framtid. Men vad innebär strategin egentligen, och vad avser kommissionen egentligen göra? Har de mod att utmana och genomdriva nödvändiga reformer, eller kommer man slå vakt om etablerade intressen på bekostnad av tillväxtpotential och global konkurrenskraft?

Hur såg ditt digitala liv ut för fem år sedan?

Av Pär Nygårds, 11 Maj 2012
Appar · Digitala samhället · EU · innovation · integritet · molntjänster · Trafikdatalagring

Du hade sannolikt ingen smartphone, appar existerade inte och molntjänster var nog nått som hade med vädret att göra. Du köpte SL-biljetten av busschaffören och kollade resan på en PC eller med en trög GPRS-telefon.

Nu har vi baxat trafikdatalagring ända hit

Av Nils Weidstam, 21 Mar 2012
EU · informationssamhället · IT · Telekom · Trafikdatalagring

Idag debatterades trafikdatalagring i Riksdagen. Frågan om integritetsintrånget står i proportion till nyttan för polisen att kunna klara ut brott lämnades obesvarad. Den moderata riksdagsmannen Ulrika Karlsson gav flera exempel på brott som kunnat klaras ut med hjälp av trafikdata som en illustration till hur viktig denna lagstiftning är. Men hallå, dessa exempel är ju […]

Man kan ta tillvara på ALLT…

Av Ewa Thorslund, 05 Sep 2011
Återvinning · Digitala samhället · El-Kretsen · EU · Producentansvar

I helgen har jag städat i förråd och källare. Jag har fyllt halva min trädgård (ja, det ÄR inte så stor…) med diverse skrot i form av trädgårdsavfall, trasiga leksaker, utslitna kläder, en söndersutten gammal soffa och en hel del elektronikskrot. Bland annat en hel kasse med gamla mobilladdare. Sladdarna fick tjäna som rep när […]

Andorra och roamingkostnader

Av Mikael von Otter, 17 Aug 2011
EU · mobila tjänster

Under sommaren har jag varit ute och rest, och fått erfarenheter av att använda mobila tjänster utanför Sverige. Tack och lov att det i alla fall finns en spärr som slår till. Man vet ju att man skall stänga av dataroamingen när man åker iväg. På väg till Bryssel så gjorde jag det, i vart […]

Energieffektivitet står högt upp på den politiska agendan

Av Ewa Thorslund, 14 Apr 2011
Digitala samhället · energi · energieffektivitet · EU · Grön IT · Hållbart samhälle · informationssamhället · Miljö

Härrom veckan publicerade EU-kommissionen sin handlingsplan ”Energy Efficiency Plan 2011” där budskapet är att energieffektivitet är en förutsättning för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt och för övergången till en resurseffektiv ekonomi. Och, för att överhuvudtaget klara EU:s mål om att minska energikonsumtionen med 20 % fram till 2020. Så, särskilda satsningar krävs nu och […]

Sida 1 av 212