Ämne: e-förvaltning

Tid för välfärdsteknologi

Av Anne-Marie Fransson, 12 Jun 2012
Användbarhet · Digitaliseringskommissionen · e-förvaltning · öppna gränssnitt · Välfärdsteknologi

Så har vi då äntligen fått veta vem som skall ansvara för genomförandet av den Digitala agendan. I veckan utsågs Jan Gulliksen till ordförande i Digitaliseringskommissionen, och vi vill önska honom mycket välkommen till ett viktigt värv. Jan är professor på KTH i människa-datorinteraktion. En bra kunskap att ha, för uppdraget handlar ju om att […]

Men vad vill regeringen, egentligen?

Av Mikael von Otter, 12 Okt 2011
Anna-Karin Hatt · Digitala agendan · e-förvaltning

Förra veckan var det ”releaseparty” för hela Sveriges Digitala Agenda. Hela Sveriges skall inte tolkas ironiskt. Det är en av de stora positiva delarna i agendan och arbetet med den. Den öppenhet och den mängd av företag, organisationer och andra som i olika möten haft tillfälle att ge synpunkter visar på en vilja att faktiskt […]

Tillgången till offentligt finansierad information

Av Mikael von Otter, 09 Aug 2011
e-förvaltning · PSI-lagen

I en viktig artikel på SvD:s brännpunkt 17 juli tar Stockholms Handelskammare upp problemet med att få den s.k. PSI-lagen att fungera som det är tänkt. I en artikel 14 dagar dessförinnan i SvD om SMHIs verksamhet kritiseras SMHI för sin affärsverksamhet, men kritiken avvisas av ansvarigt statsråd (och, förstås, av SMHIs Gd). Handelskammaren tycker […]

Först vill ingen, sen vill alla…

Av Ewa Thorslund, 22 Feb 2011
Användbarhet · Digital delaktighet · Digitala samhället · e-förvaltning · e-tjänster · Hållbart samhälle · informationssäkerhet · integritet

Kommer just från ett intressant seminarium arrangerat av Internetstiftelsen om vägen mot en ny e-legitimation. Om en sammanhållen lösning för digital identifikation som förhoppningsvis öppnar upp för allt fler tjänster inom både privat och offentlig sektor.

e-förvaltningsminister med dubbelt ansvar

Av Mikael von Otter, 17 Nov 2010
e-förvaltning · IT

Idag talade statsrådet Hatt på inledningen av e-förvaltningsdagarna. Hon har ju ansvaret för e-förvaltningsfrågorna, som en del av sin IT-portfölj. Det kan ju noteras att hon på en fråga om hur hon och förvaltningsministern, Stefan Attefall, ska få ett bra samarbete och undvika stuprör, benämner sig e-förvaltningsminister och i den rollen har ansvaret, samtidigt som […]

Sida 2 av 212