Ämne: Digitaliseringskommissionen

Målet för regeringens it-politik är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringskommissionen är en tillfällig myndighet med självständigt uppdrag fram till 31 december 2015 att arbeta för att det it-politiska målet blir verklighet.

Regeringens skoldigitaliseringsstrategi: Fjorton sidor värda en applåd

Av Fredrik von Essen, 20 Okt 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · Fatta grejen! · informationssamhället · innovation · IT · Jämställdhet · Kompetens · Rekrytering · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

Regeringen presenterade på torsdagen den efterlängtade nationella strategin för skolväsendets digitalisering. Resultatet är en 14 sidor distinkt formulerad uppräkning av mål, där vi som representerar arbetslivet särskilt gläds åt att omvärldens roll så tydligt lyfts fram. Några lösa trådar visst, framför allt kring behov av resurser för kompetensutveckling, men med dessa nio målpunkter i ryggen ska det nog kunna bli ordning på den framtida generationens digitala kompetens.

Äntligen programmering och digitalt skapande på skolschemat!

Av Fredrik von Essen, 09 Mar 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · Fatta grejen! · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · regeringen · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

Idag beslutade regeringen om ändringar i kurs- och läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, som innebär att programmering och andra former av digitalt skapande uttryckligen förs in i styrdokumenten. Vi i de digitala näringarna som redan idag skriker efter digitalt kunniga killar och tjejer applåderar naturligtvis.  Nu återstår ”bara” att rusta lärare i att undervisa i de nya momenten, och att uppmuntra rektorer i att genomdriva den nödvändiga digitala förändringen. Det är svåra uppgifter, som vi från branschen gärna hjälper till med!

Fridolin välkomnar IT-företag att engagera sig i skoldigitaliseringen

Av Fredrik von Essen, 18 Nov 2016
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · Fatta grejen! · informationssamhället · innovation · Kompetens · Rekrytering · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

I onsdags (16/11) träffade en stor delegation från IT&Telekomföretagen Utbildningsminister Gustav Fridolin för att under en timme diskutera regeringens kommande strategi för skolans digitalisering. IT&Telekomföretagen lyfte särskilt fram ledarskapets betydelse. Ministern välkomnade IT-företagens engagemang, och vill gärna se ännu mer närvaro i skolan: ”Skolan behöver fler framtidsbilder!”

delegation-fridolinbesok-161116-beskuren

Prio-ordning för skolans digitalisering: 1. Ledarskapet 2. Pedagogiken 3. Verktygen

Av Fredrik von Essen, 04 Jan 2016
Digitala samhället · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · informationssamhället · IT · Kompetens · Offentlig upphandling · Skola · Ungdomar · Utbildning

Skolans digitalisering är nu på mångas läppar, vilket i sig är bra. Dessvärre ser vi samma fallgropar i denna process som i så många andra IT-satsningar: För stort fokus på verktygen och för litet på ledarskap och arbetssätt. I en skrivelse till Skolverket vill IT&Telekomföretagen vända på detta, och samtidigt ge förslag på hur branschen kan bidra till skolans digitalisering.

Ett glädjande paket en månad före jul

Av Ellinor Bjennbacke, 26 Nov 2015
Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · IT-politik

Idag kom jultomten med ett tidigt paket: regeringen har förlängt Digitaliseringskommissionens uppdrag med ytterligare ett år, till den 31 december 2016. ”Genom att ge Digitaliseringskommissionen förlängt uppdrag vill regeringen försäkra sig om att digitaliseringens snabba strukturomvandling av samhället för med sig alla möjliga fördelar och minimerar dess nackdelar”, säger man i en kommentar till beslutet.

julklapp

IT-avdrag – en del av migrations- och integrationspolitiken

Av Ellinor Bjennbacke, 23 Okt 2015
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitaliseringskommissionen · Digitalt utanförskap · IT · IT-avdrag · RIT

Tidigare idag kallade regeringen och Allianspartierna till presskonferens för att berätta om den överenskommelse de slutit kring migrations- och integrationspolitiken. Inte en dag för tidigt tycker nog de flesta. Sverige står tillsammans med resten av Europa inför en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. En allvarlig situation som kräver att partipolitiken (och blockpolitiken) ställs åt sidan och att man enas om gemensamma åtgärder i syfte att säkra mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

 

anna-karin-hatt-m-armband

Vår ljusnande framtid är vår – och ingen annans

Av Ellinor Bjennbacke, 13 Okt 2015
Demokrati · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · IT-politik

Digitaliseringskommissionen har formulerat ett första utkast till den omvärldsanalys som är tänkt att ligga till grund för de slutliga bedömningar och förslag som kommissionen överlämnar till regeringen i december. Det är en mycket bra genomlysning av vilka omvärldsfaktorer som på olika vis påverkar samhället och som bör tas i beaktande vid utformandet av politiska initiativ kopplade till digitaliseringen.  Men det är särskilt på en punkt som det inte går att undgå att bli lite oroad.

Ett j-a tjat om jämställdhet

Av Sofia Yngwe, 27 Aug 2015
5050-klubben · Digitaliseringskommissionen · Internetdagarna · IT-branschen · Jämställdhet · Sthlm Tech Fest

”Är det inte ett j-a tjat om bristen på jämställdhet, andelen kvinnor i branschen, mansdominansen på konferensen?” Jo. ”Måste ni alltid hålla på och lyfta fram det negativa?” Nej.

20123542410_71c0d125a3_z

Triss i vinster Löfven!

Av Ellinor Bjennbacke, 31 Mar 2015
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Digitaliseringskommissionen · Digitalt utanförskap · informationssamhället · IT · Kompetens · RIT · stefan löfven · Ungdomar

I fredags kom Digitaliseringskommissionen med sin delrapport om digital kompetens (Gör Sverige i framtiden, SOU 2015:28). Det är, som så ofta, en gedigen lunta som kommissionen lägger fram: på 171 sidor beskrivs såväl nuläget och de utmaningar vi står inför, som förslag på vägar framåt.

gilla

Är kyrkan den sista reträtten för digital odelaktighet?

Av Pär Nygårds, 27 Mar 2013
Digital delaktighet · Digitaliseringskommissionen · Digitalt utanförskap · Kompetens · Konkurrenskraft

Idag står 1 200 000 svenskar utanför det digitala samhället. Det är ca 13 procent av befolkningen som inte tar del av de allt mer självklara samhällstjänster för att kunna sköta sina bankärenden, ha kontakt med vård och omsorg eller söka jobb. Alltfler yrken kräver dessutom digitala kompetenser. Digidel frågade nyligen ett 20-tal rekryterare om kravet på […]

Sida 1 av 212