Ämne: Digitala tjänster

”Enighet över blockgränserna om digitaliseringens betydelse ska vara en styrka”

Av Fredrik von Essen, 05 Dec 2017
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Entreprenörskap · Fatta grejen! · innovation · IT · Jämställdhet · Kompetens · Rekrytering · Skola · Ungdomar · Utbildning

Att partier på båda sidor blockgränserna är eniga om att digitaliseringspolitiken är viktig ska vara en styrka, menade både Anna Johansson (S) och Aron Modig (KD) när IT&Telekomföretagens rapport om IT-kompetensbristen presenterades på ett frukostseminarium på Lindholmen i Göteborg på måndagsmorgonen. Detta som ett motargument till påståendet att digitaliseringsfrågorna skulle komma i skymundan då de inte är så partiskiljande. Förslagen i rapporten fick också en mycket god belysning av representanter från både bransch och akademin.

gbgkompetens

Temperaturmätning på behovet av IT-kompetens – dags att mejsla fram åtgärder

Av Fredrik von Essen, 29 Aug 2017
Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Fatta grejen! · informationssäkerhet · Infrastruktur · IT · Kompetens · Rekrytering · Skola · Utbildning

Behov av ett stort antal programmerare, IT-arkitekter och projektledare, med kvalificerade kravanalytiker och IT-säkerhetsexperter som ”raketer”. Så ser en ögonblicksbild ut när 200 IT-bolag och andra digitala tjänsteföretag svarat på vår enkät om behovet av olika IT-kompetenser. Skillnaderna mellan regioner är små. Nu börjar jobbet med att granska behovet närmare och mejsla fram förslag på åtgärder, som under hösten presenteras i en ny rapport.

Politiker och lärosäten kan inte gissa sig till vilken IT-kompetens du behöver – du måste berätta!

Av Fredrik von Essen, 23 Maj 2017
Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Fatta grejen! · Hållbart samhälle · informationssäkerhet · IT · Kompetens · Konkurrenskraft · Rekrytering · Skola · Telekom · Utbildning

Inte bara IT-företag utan snart sagt alla organisationer i arbetslivet behöver avancerad digital kompetens för att greja den framstormande digitaliseringen. Men varifrån ska denna kompetens komma? Inom vilka teknikområden? I vilka delar av landet? De som ska ”leverera” denna kompetens – utbildningspolitiker, utbildningsinstitutioner – kan inte gissa, de behöver ett faktaunderlag. Detta underlag kan du bidra till genom att fylla i IT&Telekomföretagens enkät.

På god väg mot värdeskapande välfärdsteknologi

Av Lars Lundberg, 17 Maj 2016
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · eHälsa · Välfärd · Välfärdsteknologi · Vård

Vilken härlig energi vi lyckats skapa i våra välfärdsteknologi-möten! Gårdagens möte, den andra etappen på ”Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg – en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi”, utgjorde inget undantag. Värt att lyfta fram från de inledande presentationerna tycker jag var den undersökning som visar att 47 % av ungdomarna i studien aktivt vill delta i utvecklingen av medborgartjänster och 43 % vill bidra ekonomiskt till nya digitala tjänster. Det finns gott hopp om ett framtida digitalt engagerat Sverige – bara vi kan behålla dessa ungdomar här!

arena-valfardsteknologi-kunskapsresa-del-2

Att göra upp med sina egna värderingar

Av Gästbloggare, 08 Mar 2016
De nya jobben · Digitala tjänster · Digitalisering · innovation · Konkurrenskraft

Nu är det allmänt ”à la mode” att bekänna sig till den samhällsrörelse som får konkretion i uttryck som innovation, start-ups, teknikinkubator, framtidsindustri, de-nya-jobben, digitalisering och globalisering. Vägen hit har varit lång och kantad av motstånd, men dessvärre återstår ännu mycket att göra innan detta mode fått sina bärare att famna vad uttrycken medför.

Omsorg genom bredband

Av Anne-Marie Fransson, 19 Feb 2016
Bredbandsforums Praktikfallsgrupp · Digitala tjänster · eHälsa · Välfärdsteknologi

Allt fler vård- och omsorgstjänster är och blir beroende av ett snabbt och säkert bredband. Bredbandsforums Praktikfallsgrupp har mot bakgrund av det haft i uppgift att undersöka e-hälsoområdet och identifiera utmaningar som måste lösas för att vi ska kunna öka både kvaliteten och effektiviteten i vår framtida omsorg, genom det vi kallar välfärdsteknologi. Arbetsgruppen, där jag har haft förmånen att vara ordförande, har utgjorts av representanter från teleoperatörer och nätägare, men också tjänsteleverantörer och representanter från kommuner som konkret arbetar med att få dessa tjänster på plats.

praktikfallsgruppen-foto-bredbandsforum

Marie Silfverstolpe: Fattar grejen!

Av Gästbloggare, 15 Feb 2016
Digitala tjänster · Digitalisering · Fatta grejen! · Tillväxt

Glömde telefonen på jobbet, upptäckte det strax innan jag skulle kliva på göteborgståget. Biljetterna ligger i en app i telefonen, lätt panik uppstår.

image5

Ska kassettbandsskatten sänka världens mest utvecklade musikmarknad?

Av Pär Nygårds, 09 Dec 2015
Digitala tjänster · Upphovsrätt

På fem år har den svenska skivbranschen gått från att hänga på fallrepet med en CD-försäljning i fritt fall till att idag vara världens mest utvecklade musikmarknad. Men nu håller en rättspraxis på att etablera sig där datorer och mobiler riskerar att straffas med 100-tals miljoner i avgift, just för att det går att lagra musik på dem.

sweden_road_sign_e25-svg

Hellre en aktiv bredbandspolitik än en vit jul

Av Kajsa Frisell, 01 Dec 2015
Bredband · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Infrastruktur · Konkurrenskraft · Telekom

Igår skrev vår förbundsdirektör Anne-Marie Fransson i Dagens samhälle om att kommuner fördyrar och försenar bredbandsutbyggnaden genom att inte främja en effektiv konkurrens. Debattartikeln har sin grund i att vi och våra medlemsföretag under det senaste åren sett en mycket oroande trend där kommun efter kommun agerar i strid mot både regeringens bredbandsstrategi och Konkurrensverkets, PTS och SKLs gemensamma Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.

christmas-lightings-2-1257545

Den 21 oktober 2015 16.29

Av Sofia Yngwe, 21 Okt 2015
Bredband · Digitala samhället · Digitala tjänster · Digitalisering · Internet · Kulturpolitik · Upphovsrätt

Nu är den här, framtiden. Dagen Marty McFly och dr Emmett Brown anländer till i filmen ”Tillbaka till framtiden 2” från 1989, och som har kommit att bli ett av popkulturens mest mytologiserade datum.

Ofrånkomligen skrivs spaltmeter om filmen, och förutsägelserna i den, just idag. Inte minst om de tekniska innovationer och samhällsfenomen där filmskaparna faktiskt träffade rätt. Men det verkligen hisnande tycker jag snarare är hur fel de samtidigt hade; att den verklighet vi lever i och har tillgång till idag är så oerhört mycket mer avancerad än vi någonsin kunde föreställa oss eller drömma om för bara 26 år sedan.

2946930104
Sida 1 av 41234