Ämne: Digitala samhället

Är digitalisering av kultur ett problem?

Av Mikael von Otter, 07 Jul 2010
Digitala samhället · innovation · IT · kultur

Igår var det seminarium i Almedalen kring digitalisering av kultur och kulturminnen. Riksantikvarieämbetet deltog i panelen.

Sverige behöver också en digital agenda!

Av Mikael von Otter, 28 Jun 2010
Digitala samhället · EU · IT

Den nya EU-kommissionen har börjat komma ur startgroparna. Och ur IT-perspektiv finns det lovande ansatser (om de sedan också uppnås är en annan historia, som vi kan återkomma till). Mycket av kommissionens program  handlar om ett mer digitalt Europa. Man tycks ha insett att IT (eller ICT, som kommissionen kallar det) är fundamentet för att […]

Vem går före…

Av Mikael von Otter, 10 Maj 2010
Digitala samhället · IT

Regeringen tillsatte en kommitté, vars uppgift var att komma med råd om hur man kan främja tillväxten och välfärden genom användning av IT och bredband. Där var deltagare från näringsliv, kommun, forskningsvärlden och departement.  Det kom en rapport, med ett 40-tal rekommendationer och fem tydliga förslag om vad politikerna skall ta tag i. Rapporten och […]

Vi är alla överens, men om vad?

Av Mikael von Otter, 06 Maj 2010
Digitala samhället · Entreprenörskap · IT · Rekrytering

Härom dagen hade Microsoft arrangerat ett seminarium om innovation med deltagande av forskare, näringsliv, myndighet, organisation och en levande entreprenör/innovatör. Det var inte ointressant, men deprimerande. Sverige behöver förnya sina företag. I de stora och befintliga sker det successivt, men var finns alla nya? Om de blir tillräckligt stora, så säljs de, endera till de gamla […]

Usäkta mej, ja har slatt fel signal…

Av Ewa Thorslund, 22 Apr 2010
Digitala samhället · IT

Så lät det härrom dagen när jag svarade i min mobil. Det var uppenbarligen en mycket gammal man i andra änden. En gammal smålänning.

OK att inte förstå?

Av Nils Weidstam, 15 Apr 2010
Digitala samhället · IT

Vi i IT-branschen är bekymrade över det ointresse vårt område tycks röna hos politiker och andra makthavare. Det är ännu mera oförståeligt med tanke på att alla  i princip använder IT dagligen och att IT är en förutsättning för att vårt samhälla ska fungera och utvecklas. 

Forskning, data och oväntade IT-pionjärer från veckan som gick

Av Pär Nygårds, 29 Mar 2010
Bredband · Digitala samhället · EU · Forskning · Utbildning

På VINNOVA:s konferens om EU:s sjunde ramprogram för forskning, FP7, presenterade Tobias Krantz en ny reform för högskoleväsendet i syfte att råda bot på den politiska centralstyrning som råder över den svenska högskolevärlden. Mycket efterlängtat! Högskolorna behöver större möjligheter att utforma sin verksamhet efter eget huvud. En lätt oroad forskningsminister efterlyste krafttag inom Sverige såväl […]

Sida 16 av 16Första...1213141516