Ämne: Digital delaktighet

Hatts nya agenda

Av Mikael von Otter, 27 Okt 2010
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · IT

Så fick vi möta och höra IT-ministern.  Anna-Karin Hatt inledde den andra och sista dagen av Internetdagarna 2010. Intressant att notera hennes uppenbara engagemang, vilket t.ex. visade sig  i hennes kommentar till Bill Gates vision för ett decennium sedan om en dator i varje hem: ”Bara en dator??”. 

En annan tolkning…?

Av Mikael von Otter, 27 Okt 2010
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · IT

Kanske kan mitt blogginlägg om Gunnar Andrén (FP), om att hålla IT borta från skatteutskottet, tolkas på ett annat sätt, som en deltagare på seminariet om digital delaktighet påpekade. Och i så fall har jag varit mycket orättvis mot Gunnar Andrén.  Det kan ju vara så att han syftar på att han ska arbeta för att […]

Digital delaktighet engagerar…avslutning.

Av Mikael von Otter, 25 Okt 2010
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · IT

IT berör nästan alla samhällsdelar, eftersom IT är en s.k. generisk teknik. Nästan alla, men tydligen inte den fiskala delen av statsapparaten, dvs skattefrågorna, om man ska tro Gunnar Andrén (FP) som sitter i riksdagens Skatteutskottet. ”I skatteutskottet har vi inte några IT-frågor, och vi ska göra vad vi kan för att hålla dem borta […]

Digital delaktighet engagerar…forts.

Av Mikael von Otter, 25 Okt 2010
Digital delaktighet · informationssamhället · IT · Utbildning

Vid .SEs seminarium om digital delaktighet talade Johan Ronnestam om hur viktigt det är att vi, Sverige, Europa, verkligen ligger först. Inte gammal teknik, inte gamla attityder. Man kan då fråga sig: vad betyder gammal? Ronnestam talar om något eller några år. Och det kan ju på sitt sätt vara sant. 

Sida 9 av 9Första...56789