Ämne: Digital delaktighet

Digital delaktighet – löser det sig självt?

Av Mikael von Otter, 16 Aug 2011
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · informationssamhället

I Almedalen var det i år som vanligt mängder av seminarier. Det föreföll, även om jag inte gjort någon detaljstudie, som om ovanligt många handlade om IT, telekom och Internet. Det var inte bara IT&Telekomföretagen som arrangerade. Även många IT-företag hade intressanta seminarier; MSB, DIK, Läkarförbundet, SABO, PWC, CeHis m fl arrangerade också seminarier kring […]

Surfez calme!

Av Ewa Thorslund, 14 Jun 2011
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · Surfa Lugnt · Unga och Internet · Ungdomar

Ja, ungefär så uttryckte sig Mikael Jönsson, chef för Svenska institutet i Paris samt kulturråd vid Sveriges ambassad, när han inledde ett svenskt/franskt seminarium om ungas nätanvändning tisdagen den 7 juni. Seminariet var ett samarrangemang mellan den Svenska Ambassaden och Svenska Institutet inom ramen för deras pågående satsning på barn och deras omgivning. Avsikten med seminariet […]

Om vi inte kan locka ungdomar med att teknik är kul, hur ska vi då få dem intresserade av IT?

Av Fredrik von Essen, 20 Apr 2011
Digital delaktighet · Kompetens · Rekrytering · Ungdomar · Utbildning

”Jag tror att många av de satsningar [för att höja teknikintresset] som gjorts hittills, trots vissa framgångar, har lidit av en grundläggande brist. De har i alltför hög grad präglats av ett fokus på själva tekniken. […] Utgångspunkten är som regel att teknik är ‘självklart’ intressant, bara man får upp ögonen för hur häftigt det är. […]

Först vill ingen, sen vill alla…

Av Ewa Thorslund, 22 Feb 2011
Användbarhet · Digital delaktighet · Digitala samhället · e-förvaltning · e-tjänster · Hållbart samhälle · informationssäkerhet · integritet

Kommer just från ett intressant seminarium arrangerat av Internetstiftelsen om vägen mot en ny e-legitimation. Om en sammanhållen lösning för digital identifikation som förhoppningsvis öppnar upp för allt fler tjänster inom både privat och offentlig sektor.

Internet är ingen lek, det är en del av livet!

Av Ewa Thorslund, 08 Feb 2011
Digital delaktighet · Digitala samhället · informationssamhället · nätmobbning · Safer Internet Day · Surfa Lugnt · Unga och Internet · Ungdomar

Idag är det Safer Internet Day, en viktig dag som varje år organiseras i 65 länder för att jobba mot ett säkrare internetanvändande. Årets ämne, ”it´s not a game it´s your life” ska belysa att Internet har gått ifrån att vara en fritidssyssla till att bli en stor och naturlig del av ungas liv.

Forum för digital delaktighet

Av Anne-Marie Fransson, 04 Feb 2011
Digital delaktighet · Digitalt utanförskap · IT

Gårdagens rundabordssamtal om ”Digitalt innanförskap”  hos statsrådet Anna-Karin Hatt gav många funderingar. Det är ca 1,5 miljoner människor som sällan eller aldrig använder internet i Sverige – vad kan vi göra åt det?  Först och främst ska vi inse att detta är ett samhällsproblem – att inte vara uppkopplad betyder att man inte är delaktig i samhället.  […]

Låt barnen ha sitt privatliv även på nätet…

Av Ewa Thorslund, 09 Dec 2010
Digital delaktighet · informationssäkerhet · integritet · Unga och Internet

… blev rubriken på ett inslag i Sveriges Radio Blekinge i förrgår när undertecknad hade den äran att tala om nätsäkerhet i direktsändning. Bakgrunden är att Surfa Lugnt bjudits in av Telenor för att under en heldag i Karlskrona öka kunskapen om barns och ungas digitala vardag.

Hatts nya agenda

Av Mikael von Otter, 27 Okt 2010
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · IT

Så fick vi möta och höra IT-ministern.  Anna-Karin Hatt inledde den andra och sista dagen av Internetdagarna 2010. Intressant att notera hennes uppenbara engagemang, vilket t.ex. visade sig  i hennes kommentar till Bill Gates vision för ett decennium sedan om en dator i varje hem: ”Bara en dator??”. 

En annan tolkning…?

Av Mikael von Otter, 27 Okt 2010
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · IT

Kanske kan mitt blogginlägg om Gunnar Andrén (FP), om att hålla IT borta från skatteutskottet, tolkas på ett annat sätt, som en deltagare på seminariet om digital delaktighet påpekade. Och i så fall har jag varit mycket orättvis mot Gunnar Andrén.  Det kan ju vara så att han syftar på att han ska arbeta för att […]

Digital delaktighet engagerar…avslutning.

Av Mikael von Otter, 25 Okt 2010
Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · IT

IT berör nästan alla samhällsdelar, eftersom IT är en s.k. generisk teknik. Nästan alla, men tydligen inte den fiskala delen av statsapparaten, dvs skattefrågorna, om man ska tro Gunnar Andrén (FP) som sitter i riksdagens Skatteutskottet. ”I skatteutskottet har vi inte några IT-frågor, och vi ska göra vad vi kan för att hålla dem borta […]

Sida 8 av 9Första...56789