Ämne: Bredband

Tillgång till snabbt och öppet Internet är helt centralt för att bygga såväl ett konkurrenskraftigt näringsliv som ett bra samhälle för medborgarna. Alla människor ska alltid kunna ha tillgång till samhällets tjänster och känna trygghet vid användning av dessa med hjälp av fast eller trådlöst bredband.

IT-satsningar i regeringens höstbudget – men vad hände med kompetensfrågorna?

Av Pär Nygårds, 20 Sep 2012
Bredband · Digitala samhället · innovation · regeringen

IT&Telekomföretagen uppskattar att regeringen ser IT och telekomlösningar som viktiga för att skapa tillväxt likväl som att effektivisera den offentliga förvaltningen. Särskilt välkommet är aviserade satsningarna på forskning och innovation, förstärka investeringar i bredband till glesbygden samt investeraravdraget till stöd för inte minst SME-företag. Uteblivna satsningar på digitalt stöd i lärandet samt underlättnader för internationella […]

SKL, PTS och Bredband

Av Mikael von Otter, 10 Sep 2012
Bredband · Infrastruktur · Telekom

I Dagens Samhälle skriver SKLs ordförande Anders Knape att ”skadlig prisreglering hotar bredbandsutbyggnaden”. SKL (och Stadsnätsföreningen) har en längre tid hävdat att PTS inte sköter frågan om reglering av fiberpriser bra. Deloitte har på deras uppdrag skrivit en uppmärksammad rapport. Debatten har pågått en längre tid, och litet överraskande var det att SKL ånyo tar […]

Jag – en minoritet

Av Mikael von Otter, 30 Aug 2011
Bredband · mobila tjänster

PTS har publicerat en rapport om tillgången till telefoni. Att Sverige har god, eller snarare mycket god, tillgång till telefoni i olika former är ingen överraskning. Frågan har dock aktualiserats av att TeliaSonera monterar ner fasta förbindelser i glesbygd och ersätter dem med trådlösa (mobila) lösningar. Deras undersökning visar bl.a. att 99,6 % av alla […]

Vem satsar där man tror att marknaden räcker till?

Av Mikael von Otter, 23 Aug 2011
Bredband · Infrastruktur · mobila tjänster · Telekom

På PTS blogg finns idag ett inlägg av Göran Marby om PTS och hur de satsar där inte marknaden räcker till. Enligt operatörerna, som Göran citerar, täcks över 90 % av Sveriges yta idag av mobilnät. Vad betyder täckning? Är det att det kan fungera om man befinner sig på rätt plats inom ett visst […]

Vem skall betala för bredbandet?

Av Mikael von Otter, 02 Maj 2011
Bredband · Nätneutralitet · Telekom

För att nå målen inom EU avseende bredbandsstäckning krävs stora investeringar. McKinsey har uppskattat beloppet till €300 miljarder. Har operatörerna det ekonomiska utrymmet? Vem skall betala för användningen? Det är temat i en artikel som Financial Times publicerade 26 april. De riktigt stora operatörerna i EU har sagt att de kommer att göra investeringarna, men […]

Energieffektiviteten ska öka med faktor tusen!

Av Ewa Thorslund, 21 Dec 2010
Bredband · Grön IT · Hållbart samhälle · innovation · IT · Miljö · Telekom

Ja, det är missionen för år 2015 för det globala konsortiet Green Touch. Detta är en konstellation av den internationella IT- och telekomindustrin och akademin som tillsammans arbetar för att i grunden skapa en högre energieffektivitet i datanätverk såsom internet.

Bredbandsforum – ett bra initiativ!

Av Mikael von Otter, 12 Nov 2010
Bredband · Digitala samhället · IT

En och annan synpunkt fanns på vår förra infrastrukturminister, men hon har lämnat ett arv efter sig som jag hoppas Anna-Karin Hatt tillvaratar.  För att förverkliga regeringens bredbandsstrategi krävs det åtgärder från olika håll. Och de som vet bäst borde vara de som är närmast berörda, teleoperatörerna. Att samla dessa i Bredbandsforum visar sig vara lyckosamt, åtminstone […]

Heja Säffle!

Av Anne-Marie Fransson, 11 Okt 2010
Bredband · Infrastruktur · IT

Träffade företrädare för Säffle kommun häromdagen. Säffle har gjort en jättesatsning på fiber i hela kommunen. Och jag lovar – Säffle, med sina 15.000 invånare, är en typisk glesbygdskommun med mycket lantbruk och många små företag, mest små verkstadsföretag och inom handel. 

Tydlighet, förutsägbarhet och enighet för branschens och Sveriges bästa!

Av Mikael von Otter, 27 Aug 2010
Bredband · Infrastruktur · IT · Telekom

Teleoperatörerna investerar mer än 10 miljarder årligen i Sverige. Det är ju inte alldeles orimligt att de vill ha en rimlig vinst. När de tar investeringsbesluten, så måste de ha tydliga förutsättningar. Har PTS reglerat priset; kommer de att göra det? Hur länge gäller regleringen? Hur länge har jag tillgång till frekvensutrymmet? 

Behövs ett landsomfattande Stokab?

Av Nils Weidstam, 06 Jul 2010
Bredband · Infrastruktur · IT

Idag i Almedalen presenterade Telenor en studie om ”Kommunala bredbandsstrategier” med fem olika exempel på lyckade kommunala bredbandssatsningar. Sådana är nödvändiga för att parallellt med de privata aktörerna nå statens bredbandsmål där 90 % av hushållen 2020 ska ha tillgång till 100 Mbit7s.

Sida 5 av 6Första...23456