Ämne: Bredband

Tillgång till snabbt och öppet Internet är helt centralt för att bygga såväl ett konkurrenskraftigt näringsliv som ett bra samhälle för medborgarna. Alla människor ska alltid kunna ha tillgång till samhällets tjänster och känna trygghet vid användning av dessa med hjälp av fast eller trådlöst bredband.

Plöj inte ner bredbandet med vilken plog som helst!

Av Kajsa Frisell, 28 Mar 2014
Anna-Karin Hatt · Bredband · Centerpartiet · Digital delaktighet · Digitala samhället · Infrastruktur · Jordbruksverket · Välfärd

Nya fräscha miljarder till bredband på landsbygden är givetvis välkommet Anna-Karin Hatt. När dessa pengar ska fördelas är det tre saker jag ser som en förutsättning för att pengarna används på rätt sätt.

Från den ena till den andra sidan

Av Kajsa Frisell, 26 Mar 2014
Bredband · Digitala samhället · Infrastruktur · Konkurrenskraft · Näringsdepartementet · PTS · regeringen · Telekom

Eller som en telekom-VD sa när jag uttryckte mig så: ”Vi ser det ju hellre som att vi jobbar för en gemensam sak”. I början på mars började jag min nya tjänst som näringspolitisk expert inom telekom här på IT&Telekomföretagen. Efter flera år på regeringens Bredbandsforum, och dessförinnan PTS, har det för mig inneburit att […]

Blir det lättare att vara IT-företagare efter gårdagens budgetpropp?

Av Anne-Marie Fransson, 19 Sep 2013
Bredband · budget 2014 · Budgetproposition · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · informationssamhället · Infrastruktur · IT · Telekom · Tillväxt · Utbildning · Välfärdsteknologi

Tja, några glädjande nyheter har vi ändå fått: Ett skatteavdrag för FoU är intressant. Det finns i flera andra länder och det kan vara en viktig pusselbit i att behålla internationella företags FoU-verksamhet i Sverige. Dock finns det nog ett antal fallgropar i detta. Vad är egentligen FoU? Innovationer tjänsteföretag, som delvis utvecklas i kunduppdrag […]

Om mottagning och täckning

Av Mikael von Otter, 22 Aug 2013
Anna-Karin Hatt · Bredband · Digital delaktighet · Digitala samhället · Infrastruktur · mobiltäckning · PTS · täckning · Telekom

Vår IT-minister, Anna-Karin Hatt, har fått upp ögonen för problemen med dålig täckning. PTS har fått uppdrag att göra stickprov, vilket man redovisat, och nu har PTS tillsammans med Konsumentverket fått uppdrag av Anna-Karin Hatt att komma med förslag på hur operatörernas information om täckning och mobiltelefoners mottagningsegenskaper kan bli tydligare.  De båda myndigheterna ska […]

Vem tar ansvar för 450 000 hushåll?

Av Mikael von Otter, 13 Maj 2013
Bredband · Digitala samhället · Digitalt utanförskap · Hållbart samhälle · Infrastruktur · Välfärd · Välfärdsteknologi

Regeringens mål för bredbandsstrategin är att 90 % av Sveriges hushåll ska ha 100 mbps år 2020. Post- och telestyrelsen kommenterar det i sin senaste rapport, och gör bedömningen att det är möjligt att nå målet. Samtidigt har det föranlett kommentarer från bland annat Skanova att det är nog inte alldeles säkert, och har också kommit […]

Konsumenter och teletjänster

Av Mikael von Otter, 19 Mar 2013
Anna-Karin Hatt · Bredband

Allt större del av samhället upptäcker möjligheterna med teletjänster. PTS rapporterar idag i sin bredbandskartläggning att användningen av 4G ökar snabbt, speciellt mobilt bredband. Det tyder på att vi får allt fler, allt mer, medvetna konsumenter som inser potentialen, och förstår att utnyttja den. Det är positivt för branschen, för användarna och för Sverige. Men det finns […]

Bredbandsstrategin och Byanät

Av Mikael von Otter, 05 Feb 2013
Bredband · Bredbandsstrategin · Byanät · Infrastruktur

På Skanovas konferens ”Fiber för fler” var det ett mycket intressant föredrag av Hans Nilsson, som leder etableringen på södraste Gotland. Det är ett byanät, som Storsudrets fiber AB bygger. Min reaktion, sammanfattningsvis: har vi – regering, myndigheter, bransch –  riktigt förstått vad det innebär för ett byanät att ta på sig ansvaret för fiber i byn? Jag […]

Bekräftande rapport om telemarknaden

Av Mikael von Otter, 15 Nov 2012
Bredband · PTS · Telekom · telemarknaden

PTS har idag publicerat ”Svensk Telemarknad” för första halvåret 2012. Det är kanske inte litteratur som man sträckläser, men det är intressant och tankeväckande att ta del av den. Det finns nyheter i denna utgåva av rapporten. På slutet har det smugit sig in en bilaga 4, ”Kvalitetsdeklaration”. Det är lovvärt att PTS beskriver hur […]

Kartan och terrängen – igen

Av Mikael von Otter, 14 Nov 2012
Bredband · Bredbandskartan · Infrastruktur · PTS

  I ett tidigare inlägg kommenterade jag PTS bredbandskarta, ett bra initiativ som tyvärr delvis förvirras av felaktigheter, onödigt förvillande ordval och en avsaknad av kvalitet. Det är ju litet hårda ord. Det är inte illa menat, utan ett försök att bidra till att denna viktiga källa för konsumenter och företag avseende var det finns […]

Kan inte kartan anpassa sig till terrängen?

Av Mikael von Otter, 26 Okt 2012
Bredband · Bredbandskartan · PTS

PTS har lanserat bredbandskartan. Ett alldeles utmärkt initiativ, som också fått beröm – men också kritik. Kartan bygger på underlag och täckningskartor från operatörerna. Att det där kan finnas fel må vara. Men det blir litet knepigt när det lyfts in i en av en myndighet publicerad karta. Man vill ju då tro att det […]

Sida 4 av 6Första...23456