Ämne: Almedalen

2014 var IT&Telekomföretagen för sjunde året i rad på plats under Almedalsveckan i Visby, för att lyfta fram och diskutera branschens frågor.

Telemedicin i Sverige och Danmark

Av Mikael von Otter, 17 Aug 2012
Almedalen · telemedicin · Välfärd · Välfärdsteknologi

I ett land med stora avstånd, stora glesbygder och en åldrande befolkning så ställs det stora krav på vård och omsorg. För individen kan det innebära mycket tidförbrukning och långa resor, inte alltid så bekväma för en sliten kropp; för samhället innebär det kostnader med transporter etc. Men så har det organiserats på flertalet ställen i Sverige. Att med […]

Davids kamp mot Goliat

Av Mikael von Otter, 06 Jul 2012
Almedalen · Skola · Unga och Internet · Ungdomar · Utbildning

Ett tema som gav upphov till några seminarier i Almedalen var skolans IT-användning. Det är ju inte precis första gången det diskuteras. Denna gång var det delvis omtugg, men också ett nytt perspektiv. Men varför har detta inspel rubriken Davids kamp mot Goliat? Om jag inte minns fel i mitt bibelminne så var David den […]

När får vi ett kompetensdepartement?

Av Fredrik von Essen, 06 Jul 2012
Almedalen · Digital delaktighet · Digitala samhället · informationssamhället · IT · IT i skolan · Jan Björklund · Kompetens · Rekrytering · Skola · Tillväxt · Unga och Internet · Utbildning · Utbildningsdepartementet

”Sverige behöver en kompetenspolitik snarare än en utbildningspolitik”, sa docent Nils Karlsson på det välbesökta Ratio-seminariet i Almedalen om bristerna i företagens kompetensförsörjning. Med detta ville han lyfta fram att kompetens handlar så mycket mer än om formell utbildning, och att så länge utbildningsväsendet bortser från att det moderna arbetslivet kräver fler förmågor och färdigheter […]

Kommuner, e-förvaltning och Almedalen

Av Anne-Marie Fransson, 06 Jul 2012
Almedalen · Infrastruktur · IT · Offentlig upphandling

Det är roligt att träffa så många medlemsföretag i Almedalen!  Jag tror vi tillsammans gör en viktig insats genom att på olika sätt tala om möjligheterna och samhällsnyttan med IT.  Heta ämnen har varit IT i vården, IT i skolan, IT för ökad hållbarhet och inte minst upphandling av IT-system.  Under Almedalsveckan finns inte enbart politiker […]

”Öppna nät – äpplen och äpplen, utan päron tack”

Av Pär Nygårds, 06 Jul 2012
Almedalen · informationssäkerhet · innovation · integritet · IT · Nätneutralitet · öppna nät · PTS · Tillväxt

Efter att i princip ha legat i träda sen Telekompaketet förhandlades är nätneutralitetsfrågan het i Sverige igen. TeliaSoneras besked om att man vill tillhandahålla olika sorters mobila accesserbjudanden var tillsammans med en nystiftad holländsk lagstiftning de utlösande faktorerna. Vilket följdes av många kommentarer i sociala medier och tidningarnas debattsidor, utspel av PTS samt debatter i […]

Har politikerna uppmärksammat upphandling nu?

Av Niklas Fyhr, 06 Jul 2012
Almedalen · inköp · Offentlig upphandling

Åter på fastlandet! Med huvudsakligt fokus på offentlig upphandling har jag under några hektiska dygn försökt navigera mellan otaliga seminarier och möten i det som i folkmun kallas Almedalen. Jag som följer debatten kring upphandling även under årets övriga veckor tycker mig se att det då pågår minst två parallella debatter med lite olika innehåll […]

Sjukvård i världsklass!?

Av Mikael von Otter, 05 Jul 2012
Almedalen · IT i vården · Välfärd · Välfärdsteknologi · Vård

Med jämna mellanrum publiceras undersökningar om hur svensk vård står sig i förhållande till omvärlden. Senaste mätningen säger att Sverige hamnar på sjätte plats i EU (och förra placeringen var nionde, det var ju glädjande!), slagna av Holland (som alltid har första plats) och Danmark (andra plats) m fl. Ser man bara till behandlingsresultat så […]

Kan byråkrati vara innovativt?

Av Mikael von Otter, 05 Jul 2012
Almedalen · innovation · öppen data

Ordet byråkrati har väl för många en inte helt positiv klang, även om alla inser att det i viss mån är en nödvändighet, t.o.m. kanske också har sina positiva sidor. Det skapar ju (normalt) förutsägbarhet och ordning. Men kan byråkrati vara, eller i varje fall leda till, innovationer? Det var rubriken på ett seminarium som […]

Dansk och svensk välfärdsteknologi – när ser vi förändring i Sverige?

Av Mikael von Otter, 04 Jul 2012
Almedalen · innovation · Välfärdsteknologi · Vård

Förra året i Almedalen ”lanserade” vi begreppet välfärdsteknologi, inspirerade av Danmark. Det är ett bärande tema i våra seminarier i år, och igår måndag var det första: ”Har vi råd att säga nej till fler händer inom vården?”. Ett uppskattat seminarium, med bra talare, men ändå gav det mig litet sorgsen eftersmak. Key note var […]

Almedalen – stormens centrum för möten

Av Mikael von Otter, 04 Jul 2012
Almedalen

18 000 besökare, 1 800 evenemang lär det vara i år. Är det meningsfullt? Jo, jag tror det. Även om inte alla taggar på seminarierna i programmet ger mig gåshud av intresse – jag går t.ex. inte igång på ”antirynkkräm” eller ”skånsk mat” – så finns det tillräckligt många för en person som är intresserad av samhällets […]

Sida 3 av 41234