Kajsa Frisell — 41 inlägg

Kajsa Frisell är näringspolitisk expert inom telekom-området på IT&Telekomföretagen.

”Har man inget internet, då står man utanför”

Av Kajsa Frisell, 14 Apr 2015
#ettsverige · Bredband · bredbandsstöd · Internet · IT-politik · Mehmet Kaplan · SVT

Igår inleddes SVTs satsning #ettsverige med att belysa utmaningen att få tillgång bra bredband även på landsbygden. Att fokus sätts på denna fråga är mycket positivt eftersom tillgång till bra bredband är en demokratifråga, vilket jag lyft vid många tillfällen och i flera sammanhang sedan förra våren. Dessvärre blir jag inte så hoppfull när jag hör att Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan när han intervjuas av SVT om dagens situation förlitar sig på två initiativ som lösningen på utmaningen.

Foto: SVT

1,7 miljoner vill inte vänta på bättre täckning

Av Kajsa Frisell, 30 Mar 2015

1,7 miljoner svenskar som bor och arbetar längs med järnvägsspåret, och de mobiloperatörer som vill erbjuda dessa kunder de tjänster de förväntar sig och har utlovats, får nu ta smällen för att regeringen och dess myndigheter inte tagit ansvar för att deras beslut kan verkställas.

Förhoppningsvis bara början Kaplan

Av Kajsa Frisell, 06 Mar 2015

Näringsdepartementet har idag skickat ut förslaget till implementeringen av det tidigare s.k. Grävdirektivet, Lagen om åtgärder för billigare utbyggnad av bredbandsnät, på remiss. IT-minister Mehmet Kaplan står idag som avsändare till förslaget, och säger till DI att ”alla i Sverige ska ha en bra uppkoppling” och att ”vi vill hjälpa aktörerna att göra bredbandsutbyggnaden billigare”. I mina öron låter det mycket bra att ansvarig minister vill underlätta för marknadens aktörer att på ett mer kostnadseffektivt sätt bygga den digitala infrastrukturen så att målet om att 90 % av Sveriges hushåll och företag ska ha till 100Mbit/s år 2020 kan uppnås.

Foto: IT&Telekomföretagen

Det skrattas i maktens korridorer

Av Kajsa Frisell, 30 Jan 2015
Bredband · Bredbandsstrategin · digital infrastruktur · IT-minister · Mehmet Kaplan

I onsdags träffade IT&Telekomföretagen Sveriges nya IT-minister Mehmet Kaplan för att presentera oss och vår verksamhet, men särskilt för att höra vilka ambitioner den nya regeringen har på IT-området. Att ha ett första formellt möte med ett statsråd är alltid speciellt. För oss som branschorganisation är det viktigt att få till en bra och konstruktiv dialog med ansvarig minister – även om vi inte alltid kommer att ha samma åsikt. Och det blev ett riktigt bra möte.

Kajsa Frisell och Mehmet Kaplan

Vem ska (vi) hålla i när det stormar?

Av Kajsa Frisell, 23 Jan 2015
Bredband · digital infrastruktur · PTS · Robusthet

I veckan har det pratats driftsäkerhet i media (både i DN och i Ekot) med anledning av att PTS avser att komma med skärpta föreskrifter med krav på nätoperatörerna att ta ett utökat ansvar för att undvika störningar i svenska telefoni- och bredbandsnät.

blast

”Man” vill ju jobba med IT

Av Kajsa Frisell, 19 Dec 2014
Digitala samhället · Digitalisering · IT · Jämställdhet · Kompetens · Telekom

IT- och telekombranschen är en fantastiskt rolig bransch att jobba inom – det tror jag de flesta som arbetar i branschen håller med om. Vi arbetar inom ett område där utvecklingstakten är hög och verksamheterna ständigt måste anpassas i takt med teknikens utveckling och samhällets och kundernas nya behov. För mig ligger mycket av tjusningen med vår bransch i att få arbeta med frågor som berör samhällsutvecklingen i allra högsta grad och med företag som levererar tjänster som blir allt viktigare i människors vardag. Hur kan man inte tilltalas av det? Jodå, ”man” gör det i hög utsträckning.

ada_lovelace_chalon_portrait

Från fibersvetsning i ett dike till möte med ministern

Av Kajsa Frisell, 02 Dec 2014
Bredband · Digitalisering · Internetdagarna · IT-minister

Efter nio månader på IT&Telekomföretagen har jag insett att det i mitt jobb inte finns någon ”vanlig vecka” – faktiskt inte ens en ”vanlig dag”. Och att just det är en av de stora tjusningarna.

il och Kajsa studerar fibersvetsning.

Den negativa trenden är bruten!

Av Kajsa Frisell, 29 Okt 2014
Konkurrenskraft · Telekom

Idag presenterade Svenskt Kvalitetsindex sin rapport Telekom 2014 och konstaterar där att kunderna nu är nöjdare med sina telekomtjänster. Branschen har därmed lyckats bryta den negativa trend som pågått sedan 2010, vilket är fantastiskt glädjande!

Källa: SVENSKT KVALITETSINDEX

Vem tar ansvar för den svenska modellen för bredbandsutbyggnad?

Av Kajsa Frisell, 21 Okt 2014
digital infrastruktur · Digitala samhället · Digitalisering · Digitalt utanförskap · Infrastruktur · Tillväxt

Jenny Jewert skriver i DN idag klockrent om byalagens bredbandsutmaningar och om att staten lämpar över ett orimligt ansvar på ideella krafter. Jag håller verkligen med henne, och gläds över att frågan nu lyfts från flera håll. Vi har från IT&Telekomföretagens sida lyft den problematik som Jenny beskriver vid ett flertal tillfällen, nu senast i vårt remissvar på den statliga utredningen Bredband för Sverige in i framtiden.

bredbandnyast

Digital infrastruktur till alla?

Av Kajsa Frisell, 19 Sep 2014
Bredband · Bredbandsstrategin · Digitalisering · Infrastruktur · IT-politik · Terminsstart Telekom

På konferensen Terminsstart Telekom i onsdags pratade jag om vad som krävs för att vi ska nå bredbandsmålet om 100Mbit/s till 90% av Sveriges hushåll och företag år 2020. En grundbult är konstruktiv samverkan mellan olika aktörer för att nå optimala förutsättningar för utbyggnaden. När alla kommuner förstår vikten av att medborgarna får tillgång till framtidssäker digital infrastruktur – och bidrar till detta – är mycket vunnet.

Sida 3 av 512345