Gästbloggare — 17 inlägg

Gästbloggat apropå arbetskraftsinvandring: Vi bolag ber er att frigöra kraften och talangerna!

Av Gästbloggare, 17 Feb 2017
Arbetsmarknad · IT-företag · Kompetens · kompetensinvandring · Konkurrenskraft · Rekrytering · Tillväxt

Vi fick ett mail av Oscar Hedlund som är VD för IT-leverantören Comparo – så här skriver han: Några tankar jag har kring arbetskraftsinvandring formulerade i termer av idrottstermer. Eftersom partier idag gärna säger ”vi socialdemokrater” ”vi moderater” så tänkte jag det kunde vara passande med ”vi bolag”.

blurr

Solvit – den digitala inre marknadens väktare

Av Gästbloggare, 30 Jun 2016
Brexit · Digitala handelslösningar · EU · Kommerskollegium · Solvit

Även utan Storbritannien i dessa Brexit-tider är EU:s inre marknad världens största och ett naturligt första steg för många svenska företag som vill expandera. Digitala handelslösningar och plattformar har dessutom gjort det än enklare att handla över gränserna.

Från reservoarpenna till silfverblogg. Ett yrkesliv i retrospektiv.

Av Gästbloggare, 02 Jun 2016
arbetsliv · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitalisering

Idag är min första dag som pensionär efter ett långt yrkesliv. Januari 1975 fick jag mitt allra första tillsvidarejobb efter studierna. Inte kunde jag tro att utvecklingen skulle gå så snabbt. En av mina tydliga bilder av arbetslivet var hur pappa, som bolagsjurist, satt i sitt arbetsrum och dikterade. Nytt stycke, komma eller punkt hördes med ojämna mellanrum.

silfverstolpen

Tillsammans minskar vi ojämställdheten

Av Gästbloggare, 19 Maj 2016
Inkludering · IT- och telekom · Jämställdhet · Mångfald · Womentor

I år har vi för första gången, satt en gemensam ambition för alla deltagande företag i Womentor: att arbeta strukturerat för att nå den övergripande målsättningen att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. Det förutsätter engagemang på högsta ledningsnivå, och därför har varje företag utsett en Diversity Manager som representerar företagsledningen.

dm-19-maj-2016

Digitala utmaningar inom vård och omsorg

Av Gästbloggare, 29 Apr 2016
Digital Utmaning · Digitalisering · Produktivitet · Vård och Omsorg

Digital Utmanings tredje rådslag har just startat. Temat är produktiviteten i vård och omsorg, ett ämne som är högaktuellt, inte minst genom den trendmässiga ökningen av antalet äldre. Vad är produktivitet i en verksamhet som har en komplex målbild där olika goda värden hela tiden krockar?

Lärcenter en ny roll för biblioteken?

Av Gästbloggare, 29 Mar 2016
Arbetsmarknad · Digital Utmaning · Digitalisering · Högskolan · Omställning · Utbildning

Tankesmedjan Digital Utmanings fjärde och avslutande rådslagsmöte i rådslaget om omställning och utbildning hölls den 23 mars, med hög intensitet även om det var stilla veckan. Vi har haft intressanta och givande diskussioner i rådslaget som gett många uppslag och mycket råmaterial som nu ska sovras, bearbetas och formas till en slutrapport, till debattartiklar och andra former av texter som kan nå ut. Vi ska göra vårt bästa för att påverka utvecklingen av Sverige för att möta den omställning vi tror krävs för att klara digitaliseringen: Klarar vi inte den får vi stilla veckan året om!

shutterstock_163503779kopia

Att göra upp med sina egna värderingar

Av Gästbloggare, 08 Mar 2016
De nya jobben · Digitala tjänster · Digitalisering · innovation · Konkurrenskraft

Nu är det allmänt ”à la mode” att bekänna sig till den samhällsrörelse som får konkretion i uttryck som innovation, start-ups, teknikinkubator, framtidsindustri, de-nya-jobben, digitalisering och globalisering. Vägen hit har varit lång och kantad av motstånd, men dessvärre återstår ännu mycket att göra innan detta mode fått sina bärare att famna vad uttrycken medför.

Hur fortbildar vi för omställning – i tid?

Av Gästbloggare, 23 Feb 2016
Digital Utmaning · Digitalisering · Omställning · Utbildning

Det första rådslaget för tankesmedjan Digital Utmaning har nyligen avslutats. En slutsats därifrån är att vi behöver ett utbildningssystem för hela livet, och det är där vi nu tagit vid diskussionen i det andra rådslaget, som har fokus på utbildning och omställning. Omställning, alltså att åstadkomma förändringar, kan vara värdefullt i sig för att vi ska stimuleras och undvika tristess. Fast i det här sammanhanget tittar vi på omställning före eller efter jobb som automatiseras.

Marie Silfverstolpe: Fattar grejen!

Av Gästbloggare, 15 Feb 2016
Digitala tjänster · Digitalisering · Fatta grejen! · Tillväxt

Glömde telefonen på jobbet, upptäckte det strax innan jag skulle kliva på göteborgståget. Biljetterna ligger i en app i telefonen, lätt panik uppstår.

image5

Hur blir det med jobben?

Av Gästbloggare, 11 Feb 2016
De nya jobben · Digital delaktighet · Digital Utmaning · Digitala samhället · Digitalisering · Kompetens · Välfärd

Onsdagen den 10 februari presenterade vi resultaten av Digital Utmanings första rådslag. Vi var på Epicenter i centrala Stockholm och det var runt 60 personer som lyssnade. Ämnet var digitaliseringens påverkan på jobben, hur jobb försvinner men också hur vi tror att jobb kan skapas.

du-460x276
Sida 1 av 212