Anne-Marie Fransson — 38 inlägg

Anne-Marie Fransson är förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega, och vice VD i Almega.

Avtalsförhandlingarna inledda!

Av Anne-Marie Fransson, 15 Jan 2016
Avtal -16 · IT- och telekom · IT-branschen · Kollektivavtal · Konkurrenskraft

Igår inleddes årets avtalsförhandlingar på IT och telekomområdet med överlämning av respektive avtalsyrkanden från Unionen och Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna).

Snabbt beslut om lägre energiskatt för datacenterverksamhet viktigt för Sveriges konkurrenskraft!

Av Anne-Marie Fransson, 13 Jan 2016
Datacenter · energiskatt · Konkurrenskraft · SOU

I höstas presenterade utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el sitt förslag. Glädjande nog föreslog utredningen en lägre energiskatt för datacenter: 0,5 öre per kWh istället för dagens 29,4 öre kWh, vilket är en ganska avsevärd skillnad. Att ett beslut i enlighet med förslaget fattas redan nu i vår är av yttersta vikt för att Sverige inte ska tappa etableringar till andra länder.

Foto: Banhof

Hur är läget i branschen?

Av Anne-Marie Fransson, 25 Mar 2015
Digitalisering · Kompetens · Konkurrenskraft · Rekrytering

Samtidigt som vi läser att Sverige är hetare än någonsin vad gäller startups och företag som levererar nya spännande IT-tjänster, så kommer det varsel om personalneddragningar från företag i branschen. Hur hänger det ihop och hur är egentligen läget i branschen?

All I want for Christmas is…

Av Anne-Marie Fransson, 19 Dec 2014
Digitalisering · IT-politik

2014 var året då alla började tala om digitalisering. Många ser det som en ny möjlighet – men många ser också digitaliseringen som ett hot mot exempelvis jobb, personlig integritet och delaktighet. Det är bra att debatten förs och vi har inför 2015 ambitionen att bli mer aktiva i denna, för hela Sverige, så viktiga debatt.

God Jul & Gott nytt år önskar vi på IT&Telekomföretagen

Glöm inte möjligheten till FoU-avdrag!

Av Anne-Marie Fransson, 04 Jun 2014
forskning och utveckling · FoU · FoU-avdrag · innovation · skatteverket

Företag kan sedan årsskiftet få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Syftet med avdraget är att stimulera kvalificerad och forskningsbaserad innovationsverksamhet i framförallt små och medelstora företag.

Blir det lättare att vara IT-företagare efter gårdagens budgetpropp?

Av Anne-Marie Fransson, 19 Sep 2013
Bredband · budget 2014 · Budgetproposition · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · informationssamhället · Infrastruktur · IT · Telekom · Tillväxt · Utbildning · Välfärdsteknologi

Tja, några glädjande nyheter har vi ändå fått: Ett skatteavdrag för FoU är intressant. Det finns i flera andra länder och det kan vara en viktig pusselbit i att behålla internationella företags FoU-verksamhet i Sverige. Dock finns det nog ett antal fallgropar i detta. Vad är egentligen FoU? Innovationer tjänsteföretag, som delvis utvecklas i kunduppdrag […]

Svenska entreprenörer i NYC!

Av Anne-Marie Fransson, 18 Sep 2013
business sweden · Digitala tjänster · Entreprenörskap · informationssamhället · innovation · Internet · internetföretag · Konkurrenskraft · nasdaq · new york · riskkapitalister

Om Silicon Valley är navet för IT-och teknikinnovationer så är New York navet för media- och designinnovationer. Det var tydligt i veckan då vi tillsammans med Business Sweden (tidigare Exportrådet) arrangerade ett seminarium för svenska IT-företag som vill etablera sig i USA. Seminariet gick av stapeln i New York. Närvarade gjorde bland andra handelsminister Ewa Björling, […]

Programmering som kärnämne?

Av Anne-Marie Fransson, 01 Mar 2013
IT i skolan · Kompetens · programmering · Ungdomar · Utbildning

Bör programmering vara kärnämne i skolan, jämsides med svenska, matte och engelska? Hittade en film på youtube i veckan, där Bill Gates , Mark Zuckerberg m.fl. argumenterar för betydelsen av att kunna programmering. Och visst är det sant. Att lära sig programmera redan skolåldern innebär träning i logiskt tänkande, problemlösning och kreativitet. Något som torde […]

Gott Nytt 2013

Av Anne-Marie Fransson, 10 Jan 2013

Ett nytt år med stora förväntningar – till exempel att vi får en strategi för IT i skolan, att fler kommuner och myndigheter gör data tillgängligt för tjänsteutveckling, att Välfärdsteknologi blir ett nytt stort satsningsområde och att fler IT-företag öppnar dörrarna för skolungdomar.   

Tvärstopp i tjänstesektorn…men digitaliseringen har bara börjat…

Av Anne-Marie Fransson, 19 Dec 2012
Digitala samhället · IT · IT-sektorn · konjunktur · tjänstesektorn

Tvärstopp för tjänstesektorn skriver Lena Hagman  i Almegas senaste Tjänsteindikator. I den inbegrips också IT- och telekomsektorn, där man tydligt ser att konjunkturen för branschen vänt under hösten och företagen nu förväntar sig en minskad efterfrågan inför 2013.   

Sida 1 av 41234