Anne-Marie Fransson — 36 inlägg

Anne-Marie Fransson är förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen inom Almega, och vice VD i Almega.

Hur är läget i branschen?

Av Anne-Marie Fransson, 25 Mar 2015
Digitalisering · Kompetens · Konkurrenskraft · Rekrytering

Samtidigt som vi läser att Sverige är hetare än någonsin vad gäller startups och företag som levererar nya spännande IT-tjänster, så kommer det varsel om personalneddragningar från företag i branschen. Hur hänger det ihop och hur är egentligen läget i branschen?

All I want for Christmas is…

Av Anne-Marie Fransson, 19 Dec 2014
Digitalisering · IT-politik

2014 var året då alla började tala om digitalisering. Många ser det som en ny möjlighet – men många ser också digitaliseringen som ett hot mot exempelvis jobb, personlig integritet och delaktighet. Det är bra att debatten förs och vi har inför 2015 ambitionen att bli mer aktiva i denna, för hela Sverige, så viktiga debatt.

God Jul & Gott nytt år önskar vi på IT&Telekomföretagen

Glöm inte möjligheten till FoU-avdrag!

Av Anne-Marie Fransson, 04 Jun 2014
forskning och utveckling · FoU · FoU-avdrag · innovation · skatteverket

Företag kan sedan årsskiftet få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Syftet med avdraget är att stimulera kvalificerad och forskningsbaserad innovationsverksamhet i framförallt små och medelstora företag.

Blir det lättare att vara IT-företagare efter gårdagens budgetpropp?

Av Anne-Marie Fransson, 19 Sep 2013
Bredband · budget 2014 · Budgetproposition · Digital delaktighet · Digitala samhället · Digitala tjänster · informationssamhället · Infrastruktur · IT · Telekom · Tillväxt · Utbildning · Välfärdsteknologi

Tja, några glädjande nyheter har vi ändå fått: Ett skatteavdrag för FoU är intressant. Det finns i flera andra länder och det kan vara en viktig pusselbit i att behålla internationella företags FoU-verksamhet i Sverige. Dock finns det nog ett antal fallgropar i detta. Vad är egentligen FoU? Innovationer tjänsteföretag, som delvis utvecklas i kunduppdrag […]

Svenska entreprenörer i NYC!

Av Anne-Marie Fransson, 18 Sep 2013
business sweden · Digitala tjänster · Entreprenörskap · informationssamhället · innovation · Internet · internetföretag · Konkurrenskraft · nasdaq · new york · riskkapitalister

Om Silicon Valley är navet för IT-och teknikinnovationer så är New York navet för media- och designinnovationer. Det var tydligt i veckan då vi tillsammans med Business Sweden (tidigare Exportrådet) arrangerade ett seminarium för svenska IT-företag som vill etablera sig i USA. Seminariet gick av stapeln i New York. Närvarade gjorde bland andra handelsminister Ewa Björling, […]

Programmering som kärnämne?

Av Anne-Marie Fransson, 01 Mar 2013
IT i skolan · Kompetens · programmering · Ungdomar · Utbildning

Bör programmering vara kärnämne i skolan, jämsides med svenska, matte och engelska? Hittade en film på youtube i veckan, där Bill Gates , Mark Zuckerberg m.fl. argumenterar för betydelsen av att kunna programmering. Och visst är det sant. Att lära sig programmera redan skolåldern innebär träning i logiskt tänkande, problemlösning och kreativitet. Något som torde […]

Gott Nytt 2013

Av Anne-Marie Fransson, 10 Jan 2013

Ett nytt år med stora förväntningar – till exempel att vi får en strategi för IT i skolan, att fler kommuner och myndigheter gör data tillgängligt för tjänsteutveckling, att Välfärdsteknologi blir ett nytt stort satsningsområde och att fler IT-företag öppnar dörrarna för skolungdomar.   

Tvärstopp i tjänstesektorn…men digitaliseringen har bara börjat…

Av Anne-Marie Fransson, 19 Dec 2012
Digitala samhället · IT · IT-sektorn · konjunktur · tjänstesektorn

Tvärstopp för tjänstesektorn skriver Lena Hagman  i Almegas senaste Tjänsteindikator. I den inbegrips också IT- och telekomsektorn, där man tydligt ser att konjunkturen för branschen vänt under hösten och företagen nu förväntar sig en minskad efterfrågan inför 2013.   

Ledarskap i IT-branschen

Av Anne-Marie Fransson, 16 Nov 2012
Kompetens · Konkurrenskraft · Rekrytering · Ungdomar

På vår VD-frukost tidigare i veckan fick vi lyssna till Mats Lindgren från Kairos Future, som talade om konsten att leda unga, och om de värderingar och behov som olika generationer har. Det gav såklart många tankeställare – hur är egentligen ledarskapet inom IT-branschen? Den bransch som verkligen är beroende av att  anställa och utveckla […]

Forskning och Företag

Av Anne-Marie Fransson, 18 Okt 2012
IKT · innovation · IT · ITS · smarta elnät

Så kom den till sist, regeringens Nationella Innovationsstrategi samt Forskningsproposition. Jag letar naturligtvis efter stora satsningar på IT, denna svenska paradgren, och blir först ganska besviken när man läser om stora satsningar på råvarunäringarna gruvor, stål och skogsindustrin samt samhällsbyggnad och Life Science. Men när man tittar lite närmare så finns det ju guldkorn; användning […]

Sida 1 av 41234