Politiker och lärosäten kan inte gissa sig till vilken IT-kompetens du behöver – du måste berätta!

Inte bara IT-företag utan snart sagt alla organisationer i arbetslivet behöver avancerad digital kompetens för att greja den framstormande digitaliseringen. Men varifrån ska denna kompetens komma? Inom vilka teknikområden? I vilka delar av landet? De som ska ”leverera” denna kompetens – utbildningspolitiker, utbildningsinstitutioner – kan inte gissa, de behöver ett faktaunderlag. Detta underlag kan du bidra till genom att fylla i IT&Telekomföretagens enkät.

Om du är i akut behov att rekrytera någon av de 20 kompetenser som räknas upp nedan, och inte tycker att utbildningssystemet i den delen av landet du bor producerar tillräckligt, ja då måste du berätta det. Tacksam om du avsätter en stund och fyller i enkäten som återfinns i denna länk, med 1 juni som önskad sista svarsdag:

https://response.questback.com/itf/kompetens2017

(Var lugn, om du bara har behov av en eller ett par av kompetenserna tar inte enkäten många minuter att fylla i!)

 • IT-säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • System- och annan arkitektur
 • Kvalificerad dataanalys, med tyngdpunkt på ostrukturerade och semistrukturerade data, såsom användarmönster, geografisk information och AI
 • Kvalificerad dataanalys och systemimplementation, med tyngdpunkt på strukturerade data: Business Intelligence, databaser och affärssystem (ERP)
 • Programmering generellt, med tyngdpunkt front-end
 • Programmering generellt, med tyngdpunkt back-end
 • Utveckling av inbyggda system
 • User experience (UX), användbarhet och design
 • Projektledning och coachning
 • Process-/metodutveckling
 • Test, testledning och testautomatisering
 • IT-infrastruktur – drift och förvaltning
 • Support inom IT-infrastruktur och applikationer
 • IT service management (ITSM) för förvaltning av leveranser, med stöd av ramverk som ITIL
 • DevOps (Development & Operations), med tillhörande verktyg som Continuous Delivery och Development Pipe
 • Digitalt ledarskap/IT management, inkl. affärsanalys och förändringsledning
 • Infrastrukturutbyggnad och drift av publika telekomnät
 • Försäljning inom IT/telekom/digitalisering
 • Utbildning inom IT/telekom/digitalisering
 • Digital kommunikation