Hur fångar vi behovet av IT-/digitaliseringskompetens? Hjälp oss hjälpa!

Behovet av programmerare, kravanalytiker, projektledare m.m. är lika starkt som det är svårt att ringa in statistiskt. Alla som behöver dessa kompetenser är välkomna att bidra till vår kartläggning – ta del av vårt underlag och anmäl ditt intresse för att delta!

IT&Telekomföretagen genomför nu en uppdatering av den rapport om kompetensbehovet som togs fram vintern 2014/2015. Mycket har hunnit hända, både med den tekniska utvecklingen (Artificiell intelligens, 3D-printning m.m.) och ute på marknaden (delningsekonomi, fortsatt globalisering m.m.), och vi behöver få en överblick över vilka kompetenser som behövs, så att utbildningssektorn i stort, från skola till akademi och vuxen fortbildning, vet vad den ska ”leverera”.

En central del i kartläggningen är en enkät som kommer att sändas ut ca den 15 maj till alla, både i IT-branschen och utanför, som behöver IT-/telekom-/digitaliseringskompetens i någon form. Före påsk gick vi ut med en ”för-enkät” med möjlighet för alla att anmäla intresse för den senare enkäten. För-enkäten är alltjämt öppen, välkomna att anmäla er!

En rad oss närstående organisationer och nätverk, bl.a. Swedsoft, Dataspelsbranschen, Business Region Göteborg, Mobile Heights och SciencePark Mjärdevi, har bidragit till att sprida för-enkäten till sina medlemmar, och vi har nu närmare 400 respondenter klara till den senare enkäten. Täckningen är god över hela landet, dock ser vi gärna fler aktörer utanför IT-/telekomleverantörs-kretsen som bidrar.

Alla som svarat på för-enkäten har fått detta Instuderingsmaterial till ny version rapport behov IT-tele-digitalkompetens inför den senare enkäten. Här listar vi det som vi uppfattar som de viktigaste tekniska och affärsmässiga drivkrafterna bakom kompetensbehovet, samt att vi räknar upp alla de kompetenser som efterfrågas. Har vi träffat rätt? Det finns möjlighet att påverka fram till den 8 maj, då vi börjar utforma enkäten.