itiskolanstart

Kartläggning av framtida behov på IT-kompetensrådets agenda

Imorgon onsdag 22/2 samlas IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, med framtidens kompetensbehov inom IT och telekom överst på agendan. Håller den pågående trenden med ett ständigt ökande behov av programmerare i sig? Kommer AI, robotar och andra smarta system att förändra – och kanske på sikt minska – efterfrågan? Branschen behöver ge trovärdiga och väl underbyggda svar i sin ”beställning” till utbildningssystemet, i form av en uppdaterad rapport om kompetensbehovet som kommer till hösten. Också åtgärder kopplade till arbetskraftsinvandring, ungdomars intresse för IT-yrken och IT-användningen i skolan hoppas vi hinna med att prata om.

Våren 2015 presenterade IT&Telekomföretagen rapporten Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn. I rapporten redovisas en kartläggning där företrädesvis IT&Telekomföretagens medlemmar fått svara på vilka kompetenser som behövs på några års sikt. Till grund för frågorna låg en analys av vilka teknik- och affärstrender (som Big Data, molntjänster, mobilitet m.fl.) som kunde tänkas påverka företagens kompetensbehov. I rapporten drogs slutsatsen att ca 60 000 IT-proffs kommer att fattas i Sverige år 2020 om inget görs – en uppgift som fått stor spridning.

Tiden går som bekant fort, och så gör också förändringstakten i vår bransch. Under de dryga två år som gått sedan rapporten presenterades har verkligheten tagit stora kliv framåt: vi ser det både i form av nya tekniktrender (såsom augmented/virtual reality) och nya användningssätt (som delningsekonomin) vilket förstås har bäring på vilken sorts kompetenser som behövs nu och framöver.

Under rådsmötet imorgon inleder vi därför arbetet med en ny rapport. Vi börjar med en analysfas för att komma fram till vilka frågor vi ska ställa för att komma fram till vilken IT- och telekomkompetens Sverige kommer att behöva på upp till tio års sikt. Det vi behöver få kläm på är både hur bristen ser ut idag, och vilka teknik- och affärstrender vi tror kommer vara styrande för utvecklingen. Därefter är planen att före sommaren kunna gå ut med en bred enkät till alla parter i arbetslivet, både IT-/telekomföretag och andra, i behov att rekrytera professionell digital kompetens för att kunna presentera en ny och aktuell rapport under hösten.

Till mötet har vi också bjudit in Swedsoft som under året planerar att genomföra en snarlik kartläggning med stöd av bl.a. Vinnova, i syfte att samla statistik kring svensk mjukvarunäring. Den både spännande och utmanande faktorn för både vår och Swedsofts kartläggning är att den är branschöverskridande – digital kompetens och mjukvara finns och behövs numera överallt. Därför är det viktigt för helhetsbilden att alla företag, branscher och andra parter som berörs av den digitala utvecklingen samverkar i arbetet.

På rådsmötet imorgon kommer vi också att behandla: