Solvit – den digitala inre marknadens väktare

· · · ·
Av Gästbloggare, 30 Jun 2016

Även utan Storbritannien i dessa Brexit-tider är EU:s inre marknad världens största och ett naturligt första steg för många svenska företag som vill expandera. Digitala handelslösningar och plattformar har dessutom gjort det än enklare att handla över gränserna.

Ibland kan dock problem uppstå för företagen när nya tekniker och nya sätt att handla och tillhandahålla tjänster blir möjliga. Denna typ av handelshinder kan vara en konsekvens av att gamla regelverk inte är anpassade för nya affärsmodeller eller att medlemsstater vidtar nya regler för dessa modeller som inte är förenliga med EU:s regler om fri rörlighet. Kommerskollegium har i en studie, Online trade offline rules, kartlagt denna krock mellan ny teknik och gamla regler. I denna jakt på handelshinder stötte vi bland annat på företag som utvecklat navigeringsappar. För att deras produkt skulle fungera behövde de dock tillgång till offentliga data från nationella myndigheter. Trots att det finns EU-direktiv som ska garantera sådan tillgång sa myndigheter i ett antal länder blankt nej, alternativt förhalade processen.

Om du som företagare stöter på denna typ av problem ska du kontakta oss på Kommerkollegium.

Det är inte bara viktigt för oss att veta vilka problem ni som företagare stöter på – vi kan också hjälpa till mer konkret.

På Kommerskollegium finns nämligen Solvit. Solvit är ett nätverk som arbetar med att på informell väg hitta snabba och effektiva lösningar på problem som uppstår när myndigheter inte agerar i enlighet med EU-rätten. Företaget med navigeringsappen anmälde sina problem till Solvit som sedan förde en dialog med de berörda myndigheterna och kunde lösa knuten. Detta gjordes att en helt ny marknad öppnades för företaget.

Hjälpen är kostnadsfri och utgör ett möjligt alternativ till att genomgå dyra och utdragna processer i domstol. Anmälan görs enkelt on-line genom ett anmälningsformulär som finns på Solvits hemsida. Mer om Solvit får du veta om du tittar på den här korta filmen. Och mer om krocken mellan ny teknik och gammalt regelverk kan du läsa här.

Lena Nordquist & Ola Landström, Kommerskollegium

Lena Nordquist & Ola Landström, Kommerskollegium