Svensk EdTech-bransch: Danssugna aktörer på jakt efter golv, musik och partners

Digitaliseringens genomgripande effekter på hela samhället börjar bli alltmer uppenbara för alla och envar. En av dem är att det idag finns ett enormt behov för både skolelever, studenter och yrkesarbetande att hitta effektiva sätta att utbilda och kompetensutveckla sig. En ny bransch har vuxit fram, bestående av aktörer som på olika sätt och för olika målgrupper tillhandahåller digitala verktyg för lärande och kompetensutveckling. Branschen går under benämningen EdTech.

EdTech? Lika känt och identifierbart som FinTech och MedTech? Knappast, åtminstone inte i Sverige. Detta försöker dock EdTech Sweden, med rötterna i den tidigare Rektorsakademin, råda bot på. Under onsdagen hölls ett seminarium med det träffande namnet ”Svensk EdTech – det svarta hålet” i Riksdagens lokaler.

Efter att ett antal röster, både svenska och internationella (från bl.a. USA, Norge och Finland som kommit betydligt längre i att formera sina EdTech-branscher), delat med sig av sina erfarenheter blev det rätt så tydligt vilka utmaningarna är. I alla fall om man ska jämföra med exempelvis den betydligt mer tillväxtstarka FinTech-branschen. Nämligen:

  • Resurssvaga och trögrörliga beställare, framförallt inom utbildningssektorn (skola, högskola).
  • Många och splittrade aktörer, utan någon tydlig rollfördelning kring vilka delar inom lärande- och kompetensutvecklingprocessen de olika aktörerna kan samverka kring.

Detta torde dock vara överkomligt, eftersom behoven och därmed affärsmöjligheterna, är enorma. Det bekräftas exempelvis av att det norska Matematik-verktyget Kikora lyckats få bred användning bland lärare i hela USA.

I grund och botten handlar utmaningarna, som i så många andra fall, om ledarskap. Nima Marefat från Digiexam vittnade under seminariet om hur trögrörliga svenska skol- och högskoleorganisationer är jämfört med sina betydligt mer business-minded motsvarigheter i USA, Storbritannien och Australien där Digiexam fått betydligt större spridning av sina tjänster.

När det gäller ledarskapet i svenska skolan har vi vissa förhoppningar om att Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategier ska ge en boost åt detta. (Vi på IT&Telekomföretagen lyfte fram ledarskapet som prio 1 i Dagens Samhälle i december). Skolverkets förslag innehåller förvisso lovande skrivningar om behovet av att kompetenslyfta rektorer, men där måste till mer för att det ska bli verkstad. Om detta kommer vi prata mer under nästa möte, den 13 maj, i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd.

Onsdagens EdTech-möte var ett avstamp inför en större konferens, Innovating Learning, som EdTech Sweden anordnar den 20 oktober. Missa inte!