Digitala utmaningar inom vård och omsorg

· · ·
Av Gästbloggare, 29 Apr 2016

Digital Utmanings tredje rådslag har just startat. Temat är produktiviteten i vård och omsorg, ett ämne som är högaktuellt, inte minst genom den trendmässiga ökningen av antalet äldre. Vad är produktivitet i en verksamhet som har en komplex målbild där olika goda värden hela tiden krockar?

Digitaliseringen kan leda till stora vinster vad gäller effektivitet och produktivitet, men i likhet med andra branscher för något decennium sedan tycks vård och omsorg här leva i en produktivitetsparadox: stora investeringar med små systematiska effekter. Frågan är central i en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet, eftersom pengaanvändningen indirekt påverkar skattetrycket.

Men vård och omsorg är komplexa verksamheter med komplexa målbilder. Alla ska ha fri och snabb tillgång samtidigt som de mest behövande ska ha störst del. Huvudmännen styrs av tvingande lagstiftning och mängder av regler och riktlinjer styr arbetet. Det kan synas som en omöjlig ekvation. Ett intressant fenomen är att all vård i grunden är småskalig verksamhet. En professionell person, som i stunden handskas direkt med en patient. Det finns på det sättet inga uppenbara vinster med stordrift. Ändå strävar vården efter större och större enheter. Frågan är varför?

Domedagsprofetiorna säger att demografin med fler och fler äldre samt ny och dyrare teknik som gör alltfler sjukdomar botningsbara eller kroniska. Det är i grunden en bra utveckling, men hur kan vården och omsorgen utvecklas både innehållsmässigt och kvalitetsmässigt?

Nödvändigt är att produktivitetsparadoxen i digitaliseringen löses upp även inom vården. Vårt rådslag har börjat diskutera dessa frågor och vi kommer att fortsätta under våren. Det är en mycket kompetent skara människor som tar sig an denna svåra och viktiga fråga: Emma Spak, ordförande för SYLF, Niklas Sundler, ansvarig för vård och omsorgsprojekt på Telia. Eva Leach Elfgren, programchef för samarbetsprojektet 3R Framtidens Vårdinformationsmiljö, Anders Ekholm, vice VD Institutet för framtidsstudier, Britt-Marie Arnehl, debattör, och Karina Tellinger McNiel, strateg på Inera.

Det ska bli mycket spännande!

Hans Winberg

Rådgivare i Digital Utmanings tredje rådslag om Produktiviteten i vård och omsorg, generalsekreterare för stiftelsen Leading Healthcare.

Hans Winberg. Foto Emily Karlsson

Hans Winberg. Foto Emily Karlsson