shutterstock_163503779kopia

Lärcenter en ny roll för biblioteken?

· · · · ·
Av Gästbloggare, 29 Mar 2016

Tankesmedjan Digital Utmanings fjärde och avslutande rådslagsmöte i rådslaget om omställning och utbildning hölls den 23 mars, med hög intensitet även om det var stilla veckan. Vi har haft intressanta och givande diskussioner i rådslaget som gett många uppslag och mycket råmaterial som nu ska sovras, bearbetas och formas till en slutrapport, till debattartiklar och andra former av texter som kan nå ut. Vi ska göra vårt bästa för att påverka utvecklingen av Sverige för att möta den omställning vi tror krävs för att klara digitaliseringen: Klarar vi inte den får vi stilla veckan året om!

En första debattartikel, Högskolan måste rusta för digitalt arbetsliv, publicerades av Ny teknik den 21 mars. Den tar upp frågan om hur man ska klara försörjningen under vidareutbildning samt hur man ska betala för utbildningen om inte arbetsgivaren bekostar den. Utöver detta konstaterar vi att det behövs studievägledning för att veta vad man ska läsa för att hålla sig aktuell på en arbetsmarknad där innehållet i många yrken förändras. Den vägledningen finns inte utanför högskolorna.

Det är svårt att tro att högskolan kan tillgodose alla de behov av utbildning som kommer behövas. Högskolan erbjuder inte ens tillräckligt med kurser som passar yrkesarbetande för nuvarande behov, än mindre för kommande behov när vi kanske måste omskola oss flera gånger under ett yrkesliv. Men man kan lära sig mycket själv genom att ta MOOCs och andra informella kurser. Därför har vi även sett ett behov av att styrka och certifiera kunskaper från självstudier, samt att erbjuda studiemiljöer där man kan träffa och arbeta ihop med andra som läser in samma eller liknande kurser. Kanske kan det vara en ny roll för biblioteken att bli lärcenter?

Den 27 april presenterar vi rådslagets slutsatser under ett mingel på Bagdad Café i Stockholm – missa inte det! Läs mer och anmäl dig här.

Gunnar Karlsson

Gunnar Karlsson 460X276Rådgivare i Digital Utmanings rådslag ”Utbildning och omställning”, professor vid KTH och prefekt för Avdelningen för kommunikationsnät. Gunnar är engagerad i omställning till nätutbildning och digitaliseringens inverkan på universitet och högskolor.