Att göra upp med sina egna värderingar

· · · ·
Av Gästbloggare, 08 Mar 2016

Nu är det allmänt ”à la mode” att bekänna sig till den samhällsrörelse som får konkretion i uttryck som innovation, start-ups, teknikinkubator, framtidsindustri, de-nya-jobben, digitalisering och globalisering. Vägen hit har varit lång och kantad av motstånd, men dessvärre återstår ännu mycket att göra innan detta mode fått sina bärare att famna vad uttrycken medför.

Att Sverige är mitt uppe i en teknikdriven revolution har sjunkit in hos de flesta och många inser de konkreta effekterna på kort sikt. Värre förhåller det sig med förståelse för den långsiktiga förändringen. Förklaringen står nog att finna i vanan att värdera det vi observerar med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. Erfarenheter som vunnits i den tid då teknikrevolutionen inte hade börjat. Problem definieras, konflikter hanteras och lösningar kommer till – allt format av värderingar danade före teknikskiftet.

En aktuell konflikt är den om huruvida privatpersoner knutna till UberPop eller taxichaufförer med erforderligt tillstånd och taxameter ska skjutsa oss och vad det ska kosta. Konflikten definieras av erfarenheter hänförliga till bl.a. anställningstrygghet, offentlig reglering och kvalitet. Med sinne öppnat för den verkliga förändringen hade den konflikten varit utagerad – sanningen är ju att inte någon människa kommer att köra bilarna som ju snart kör sig själva. Utmaningen handlar istället om teknisk säkerhet, vilken inte är ett problem utan en programmeringsuppgift.

Riksbankens strävan efter inflation genom minusränta och kvantitativa lättnader är ett problem som diskuteras ivrigt. Ingen vet riktigt vad effekterna egentligen blir, målet om just 2 % inflation svajar, men att inflation behövs synes det stora flertalet vara överens om. Men verkligheten är ju den att digitalisering sänker kostnaden på alla områden och globaliseringen spär på när den omöjliggör nationell protektionism. Posterna som ingår i KPI blir ju bara billigare och billigare – med monetära mått mätt.

På den marknad jag verkar – spel om pengar – har en digital global marknad fötts redan för 15 år sedan. Kunderna har tagit makten över information, utbud, beslut och verkställighet. Riksdag och regering har förstått och bestämt att fri konkurrens med stöd i licenser ska införas 2018 och att monopolregleringen hör till svunnen tid. Men direktiven till Spellicensutredningen (Dir2015:95) andas samma värderingar som ligger till grund för monopolet – att skydda leverantörerna, prisreglera, blockera informationsflöde och begränsa utbudet.

Hur bekvämt det än är att gungas till ro av välkända värderingar och leva i en nationell kapsel i vilken traditionella metoder för samhällsutveckling ännu lyser är sanningen den att den enda man kan exkludera är sig själv.

Och det finns ingen väg tillbaka.

Peter Alling, Public Affairs Manager Nordics, Unibet

Peter Alling, Public Affairs Manager Nordics, Unibet