du-460x276

Digital Utmaning- Tankesmedjan om framtidens samhälle

Hur blir det med jobben?

Onsdagen den 10 februari presenterade vi resultaten av Digital Utmanings första rådslag. Vi var på Epicenter i centrala Stockholm och det var runt 60 personer som lyssnade. Ämnet var digitaliseringens påverkan på jobben, hur jobb försvinner men också hur vi tror att jobb kan skapas.

Jag kanske ska påminna om vad Digital Utmaning är och inte minst vad ett rådslag är. Digital Utmaning den tankesmedja som IT&Telekomföretagen startade upp förra året, och ett rådslag är en arbetsprocess där ett halvdussin kloka personer kommer samman för att diskutera ett aktuellt ämne. Vi var sju personer i rådslaget om jobben, kunniga och kloka personer, och vi var nästan alla på plats under onsdagskvällen.

Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar ställde frågor och vi som var med svarade och diskuterade. Våra slutsatser är i korthet: Vi tror att många nya jobb kan skapas, men vi menar att det är viktigt att både regeringen och arbetsmarknadens parter verkligen anpassar regelverk och avtal efter den nya situationen. Snart är inte längre den fasta anställningen den norm som allt ska anpassas till och då måste trygghetssystemen se annorlunda ut än idag. Vi har en dynamik på arbetsmarknaden som gör att vi måste röra oss över större funktionella arbetsmarknader och därför behövs det investeringar i infrastruktur som vi saknar idag. Vårt utbildningssystem, inte minst den högre utbildningen, är anpassat för en tid då studenten tog sin examen och sedan arbetade i samma yrke livet ut. Så kommer det inte att fungera i framtiden. Vi måste byta yrke kanske både en och två gånger under vårt arbetsliv och därför måste utbildningssystemet utvecklas till ett system för livslångt lärande.

Som sista punkt frågade Lars statssekreterare Irene Wennemo, arbetsdepartementet, om hon kände igen sig i rådslagets beskrivning? Det hade hon gjort mycket väl och var också öppen för att titta på många av de faktorer vi beskrivit. Den sista frågan berörde det faktum att IT och digitaliseringen inte längre kan beskrivas som en sektorsfråga utan är en generell fråga som påverkar alla departement. Lars frågade om också regeringen tänkte i de banorna? Det var lite oklart om man i praktiken behandlar digitaliseringen på det sättet, men Irene tog med sig denna tanke tillbaka till regeringskansliet.

Läs gärna mer om Digital Utmaning och vårt rådslag på www.digitalutmaning.se.

Dom andra i rådslaget var Mårten Blix, Jan Edling, Lena Hagman, Gunnar Karlsson, Ylva Wretås och Per-Arne Andersson.

 

Eva Uddén SonnegårdEva Uddén Sonnegård

Rådgivare, tankesmedjan Digital Utmaning

Tidigare Statssekreterare (M) i arbetsmarknadsdepartementet