infoblogg

Från vänster: Alexander Oja, Mikael Eklund, Rolf Nordqvist, Carl Svanberg

Svensk miljardbransch som är osynlig i statistiken

· · ·
Av Gästbloggare, 20 Nov 2015

Igår, den 19 november, hade IT&Telekomföretagens Öppna Dataråd ett mycket intressant seminarium om informationsförädlarbranschen –  branschen som inte syns men som skapar både jobb och tillväxt.

Carl Svanberg och Alexander Oja från Handelshögskolan vid Umeå Universitet har genomfört den första studien av detta ämne. De har i sin uppsats påvisat att det går att definiera en bransch utifrån objektiva kriterier, att den går att studera utifrån och att den driver tillväxt. Som en del i den datadrivna ekonomin är tillväxten i denna bransch mycket högre än för företag i allmänhet och branschen mätt enligt deras definition omsätter 20 miljarder.

Vi var ett 20-tal deltagare från både industrin och från myndigheter som lyssnade, debatterade och diskuterade möjligheterna som nu öppnas för nya studier och att kunna följa utvecklingen framöver. Många av deltagarna uttryckte också sin uppskattning över det gedigna arbete som Umeå-studenterna gjort med sin civilekonomuppsats.

Läs gärna deras uppsats, den är väl värd att ägna några timmar!

/ Mikael Eklund, Ordförande i Öppna Datarådet