skuggaenalumn

Studenten Jesper Ehrner Vilhelmsson, näst längst till höger, skuggar alumnen Kajsa Frisell, längst till höger.

På besök i ”verkligheten”

· · · ·
Av Gästbloggare, 05 Maj 2015

För att få en bild av vad en ingenjör från industriell ekonomi kan tänkas arbeta med anmälde jag mitt intresse av att få möjligheten att ”skugga en alumn” under en arbetsdag. Eventet går ut på att under en dag följa en utexaminerad student från industriell ekonomi på jobbet. Det visade sig att jag skulle följa Kajsa en dag. Det innebar bland annat att få vara med och lyssna på vad som nämndes vid Kommunikationsrådets möte där aktuella branschfrågor diskuterades. Ett särskilt intressant ämne som berördes var arbetet med att ökad kundnöjdhet och förtroende för branschen.

Jag måste säga att detta verkligen var en intressant och inspirerande dag, att få en insyn på det här viset skapar frågor och funderingar kring mina framtida karriärsalternativ på ett helt annat sätt än vad universitetet kan erbjuda. Det visade sig särskilt tydligt under denna dag då jag introducerades för IT och telekombranschen, ett arbetsområde som jag i mitt framtidsperspektiv inte har funderat något nämnvärt över tidigare – det är en bransch som inte funnits i mitt medvetande. Efter dagen med Kajsa skulle jag absolut kunna tänka mig arbeta i IT och telekombranschen och speciellt med det strategiska arbetet att förbättra anseendet för branschen. Detta eftersom att det är en innovativ bransch som är under ständig utveckling och som bidrar till möjligheten för skapandet av innovativa produkter och tjänster.

Att få möjligheten att komma ut i arbetslivet parallellt med studierna anser jag vara oerhört lärorikt och det är egentligen märkligt att det inte sker i större utsträckning i dag. Man kan också fråga sig varför inte detta koncept utnyttjas mer av företagen som på det här sättet kan visa upp sig för fler studenter.

Avslutningsvis vill jag bara än en gång tacka Kajsa för att ha visat mig hur en dag i ”verkligheten” kan se ut!

/ Jesper Ehrner Vilhelmsson

Jesper läser fjärde året på Industriell ekonomi i Linköping med inriktning strategi och styrning. Den 21 april skuggade han alumnen Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.