Men vad sysslar man med på Inera och Socialdepartementet?

· · · ·
Av Mikael von Otter, 20 Mar 2015

I ett tidigare blogginlägg har jag kommenterat det faktum att det går sanslöst långsamt att få fart på svensk eHälsa, eller i vart fall det som ligger inom den nationella eHälsostrategin. Sverige har fallit, inte bara i Pisa-mätningar, utan även i internationella jämförelser kring e-tjänster.

Samtidigt är målet för regeringens digitala agenda (som IT-minister Kaplan ställt sig bakom) att vi ska vara världsbäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Då skulle man vilja tro att det pågår ett proaktivt arbete på Socialdepartementet för att undanröja hinder för att uppnå det.

Gör det det? Tveksamt. I Dagens Medicin 11 mars skrivs att implementeringen av den samlade läkemedelslistan, som är efterlängtad för att komma tillrätta med de problem som uppstår till följd av att man inte har en samlad bild av vilka olika läkemedel en patient tar, inte kommer längre för att man inte fått till lagstiftningen kring den.

I ett antal kommentarer till artikeln hävdas det att det finns andra lösningar som Inera hade kunnat utveckla, där man skulle ha kunnat runda de hindrande lagarna.

Hur det är med det – om det finns alternativ, eller om den lösning som Inera valt är den enda rimliga – vet jag inte. Men jag vet att det är skandal att dialogen mellan Inera och Socialdepartementet är så usel så att man inte i god tid har anpassat lagstiftningen, om det är det som krävs, eller att Inera valt en lösning som lagstiftarna inte vill acceptera. Varför upptäcker man hindren först nu – redan 2011 kunde man läsa om dem?

Mitt önskemål om ett initiativ från Socialdepartementet och IT-ministern i syfte att snarast få fart på eHälsoarbetet känns allt mer angelägen. Det är inte vettigt att man kunnat hålla på i 10 år, men fortfarande inte har koll på vad som behövs för att en tjänst som en samlad läkemedelslista skall kunna bli verklighet.

2013 utlovades leverans 2016. Kommer Inera och Socialdepartementet se till att det löftet kan infrias?