Ylva Johansson och Kajsa Frisell

Ylva Johansson och Kajsa Frisell

För mig är IT spännande, coolt och utmanande!

· ·
Av Gästbloggare, 20 Mar 2015

Föreläsningen har börjat, bland tjugo killar sitter jag tillsammans med min tjejkompis och lyssnar på hur företag strategiskt kan använda sig av IT. Att vi är så få tjejer är inget jag har reflekterat över. För mig är IT spännande, coolt och utmanande och en bransch som skulle kunna använda sig av Gunde Svans gamla uttryck ”Ingenting är omöjligt”. Trots att fördelningen mellan killar och tjejer är så ojämn idag tror jag på en snar förändring.

Jag läser industriell ekonomi i Linköping med inriktning mot data och ekonomiska informationssystem. Just på datainrikningen är vi uppskattningsvis runt 10 % tjejer. Att så få tjejer har valt att gå just den här vägen tror jag kan bero på att de andra inriktningarna är mer greppbara. Med greppbart menar jag att det i en inriktning inom till exempel logistik eller marknadsföring är tydligare vad ett jobb inom det området kan innebära. Det som lockade mig att ändå gå mot strömmen var det faktum att teknik och IT är under ständig utveckling, vilket jag tror kommer öppna för spännande arbetsmöjligheter efter min utbildning.

För att öka intresset bland tjejer tror jag att det krävs fler initiativ som får tjejer att få upp ögonen för branschen och vad det innebär att jobba med IT, något som jag tycker mig se allt fler utav. Ett exempel är Tekla, en teknikfestival som Robyn och KTH anordnar tillsammans med Google och Spotify i April för unga tjejer. Ett annat exempel är Next up, ett initiativ från IT&Telekomföretagen med syfte att öka intresset för IT bland framförallt unga tjejer.

Förutom initiativ från IT-företagen själva tror jag även på att lyfta fram kvinnliga förebilder inom branschen så att drömmen om ett häftigt IT-jobb blir lika vanlig bland tjejer som den idag är bland killar!

// Ylva Johansson

Ylva läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi på Linköpings Universitet. I tisdags hängde hon en dag på jobbet med sin mentor Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, som läste samma utbildning 1995-2001.