Hög tid att se över strategin för IT i vård och omsorg också!

Idag presenterar Mehmet Kaplan ett initiativ för en översyn av bredbandsstrategin. Det är säkert bra och klokt. Det skulle vara roligt att få berömma även nedanstående kommuniké från regeringskansliet.

Om den vore verklig.

Regeringen ser över eHälsostrategin (inkl omsorg) för Sverige

För att Sverige ska bibehålla sin ledande position på välfärdsområdet påbörjar ansvariga statsråd i dag en översyn av eHälsostrategin, inkluderande omsorgen. Det kan ses som en reaktion på uttalandet från Göran Stiernstedt, regeringens utredare av hur vården kan bli effektivare:

– Det jag saknar framför allt är ett nationellt ledarskap. Och jag kan väl vara ärlig och säga att jag inte är hundra på att landstingen klarar att utöva det. Så det måste till en organisation för en nationell samordning.

– Det är oerhört viktigt att vi säkerställer att eHälsostrategin är relevant och framåtblickande. Därför inleder vi nu en översyn av strategins mål och fokusområden så att Sverige även i framtiden är ledande på välfärdsområdet, säger de tre statsråden Kaplan, Wikström och Regnér i ett gemensamt uttalande, med anledning av vad Göran Stiernstedt konstaterat i en PM:

att informationssystemen i vården lider av stora brister får anses vara väl dokumenterat. Detta har påtalats i många olika sammanhang och går också som en röd tråd genom de problembeskrivningar som vi tagit del av i arbetet hittills”.

Sveriges eHälsostrategi lanserades ursprungligen år 2006 och har reviderats en gång, men fortfarande sker alldeles för litet, speciellt inom omsorgen. Arbetet med regeringens nya eHälsostrategi inleds i dag med en gemensam framtidsövning med den planerade styrgruppen för ”forum för välfärd och IT”, ett initiativ som presenteras idag av de tre statsråden.

– Styrgruppen utgörs av nyckelaktörer som arbetar aktivt för att Sverige ska nå målsättningarna om en välfärd inom vård och omsorg i världsklass. Då behövs IT. De är därför naturliga samarbetspartners när arbetet med en ny strategi nu startar, säger statsråden.