valfarddanmark

Exempel på dansk välfärdsteknologi

· ·
Av Mikael von Otter, 15 Sep 2014

Health and Rehab, den danska konferensen om välfärdsteknologi, som arrangerades av de skandinaviska ingenjörsorganisationerna förra veckan, hade flera intressanta presentationer. Speciellt var två värda att fördjupa sig i.

Bitea, en organisation som arbetar med att initiera, implementera och utvärdera förändrings- och innovationsprocesser, leds av Henriette Mabeck. De har gjort en undersökning av olika parters – användares, personals – synpunkter på välfärdsteknologins användning i hemmet (”träningsteknologi”).

Sammanfattningsvis är användarna positiva; personalen är mer kritisk. Det ges förslag på fem förbättringsområden:

  • Låt personalen vara med från början i utvecklingsarbetet.
  • Se till att barnsjukdomar är borta, t ex genom att låta ”friska” testa mer systematiskt.
  • Köparna – kommuner – bör göra mer systematiska utvärderingar.
  • Man får inte missa de sociala behoven vid användning av välfärdsteknologi i hemmen.
  • Alla berörda måste ha samma möjligheter att få tillgång till tekniken.

Det är väl inga sensationella rekommendationer – man kan dock sakna påpekande av vikten av användarnas deltagande i utvecklingen. – En relevant synpunkt berör de sociala effekterna. Även om välfärdsteknologin i stort ger mycket stora förbättringar för användare och personal, så får man inte missa behoven av sociala kontakter i vardagen.

Det andra inslaget hade rubriken ”är framtidens sjukhus ett hus?” och handlade om en spännande användning av telemedicin som ger bättre och effektivare vård, presenterat av ordförande i Danskt sällskap för telemedicin. En app ger läkaren, även om denne är t ex i hemmet, tillgång till viktiga patientdata, aktuell status för patienten samt journaldokumentation. Patienten, ofta kroniker, har teknik som gör att även denne inte (nödvändigtvis) är på sjukhuset – i själva verket är det en tanke, att man skall kunna ”läggas in i sitt hem”. Det ger förutsättningar för ”det virtuella sjukhuset”. Antalet faktiska inläggningar på sjukhus har minskat med 70 %; lika stor andel av patienterna känner sig mindre oroliga. Detta gör också att den intellektuella förmågan hos äldre bättre bibehålls, vilket beskrivs i annat sammanhang av föredragshållaren.

De båda presentationerna visade på två ganska olika användningsområden av välfärdsteknologi, men gemensamt är att det är verksamheter som faktiskt är igång. Varför kan Danmark göra detta men inte vi i Sverige?