Paradoxal debatt om kassa kassaregister

Det pågår för närvarande en debatt om kravet på att använda kassaregister för torghandel. Kravet trädde i kraft vid årsskiftet men debatten har av naturliga skäl kommit igång först till sommaren med alla marknader och festivaler.

Vad är problemet?

Handlarna hävdar att det inte finns system som klarar utomhusmiljö på ett tillfredsställande sätt. Dels gäller det miljötålighet mot till exempel fukt och hantering vid förflyttning, och dels gäller det elsäkerhet. Det sistnämnda klargjordes efter diskussioner mellan Elsäkerhetsverket och Skatteverket. Det som gäller är att man har ett ansvar för att kassaregistrets användningsmiljö motsvarar den det är avsedd för, som att se till att det är skyddat mot regn om det börjar regna så att användaren inte får en elektrisk stöt.

Avseende fukttålighet gäller det att köpa ett kassaregister som är IP-klassat mot just fukt om man anser det nödvändigt. Detta är inget krav utan något man som handlare får välja själv. Sådana system är dyrare men kanske värda sina pengar.

Det finns en paradoxal dimension i debatten. Det har som bekant sedan länge använts diverse elektrisk utrustning vid marknader och festivaler. De flesta handlare har länge haft betalterminaler och sedan finns det annat – allt ifrån popcornmaskiner och kylar till belysning. Man kan kanske undra vad som är skillnaden just i år.

Det går förstås att hävda att det inte är ett krav att ha en popcornmaskin medan det är ett krav att ha kassaregister – ett krav som kan medföra en så kallad kontrollavgift på 10 000 kronor om det inte uppfylls.

Leverantörerna av kassaregister anpassar sina system efter marknadens krav avseende miljötålighet etc. Idag använder vi alla mobiltelefoner, surfplattor och annat som är mer eller mindre anpassade för utomhusbruk. Det finns numera mobiltelefoner med mycket hög IP-klassning för dem som behöver det. Detsamma gäller och kommer att gälla för kassaregister.

Ett råd till torg- och marknadshandlare är att använda något av de system som finns och låta erfarenheten utvisa om hanteringen blir orimlig när det kommer till säkerhet,  kostnad eller teknisk tålighet.

Ett råd till Skatteverket skulle kunna vara att ta det lugnt med kontrollavgifter och på samma sätt som torghandlarna summera erfarenheterna efter sommaren. Kanske kan kraven differentieras utifrån typ av verksamhet? Kanske kan man göra skillnad på fasta marknadsstånd som på Hötorget i Stockholm och ambulerande verksamhet?

Vi får se efter sommaren!