Glöm inte möjligheten till FoU-avdrag!

· · · ·
Av Anne-Marie Fransson, 04 Jun 2014

Företag kan sedan årsskiftet få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Syftet med avdraget är att stimulera kvalificerad och forskningsbaserad innovationsverksamhet i framförallt små och medelstora företag.

Arbetsgivare får dra av upp till 10 procent av lönen till den som är anställd, och avdraget är begränsat till max 230 000 kronor per månad för företagets anställda tillsammans. Avdraget gäller för FoU-arbete oavsett om projektet drivs av arbetsgivaren eller annan uppdragsgivare, såsom fallet ofta är med konsulter. Det finns ytterligare regler, som ni kan läsa mer om på skatteverkets webbplats.

Hur ser det då ut – har företagen utnyttjat avdraget?

Enligt Skatteverket har endast ca 1400 företag angivit avdrag för FoU och av dessa är 285 IT-företag, 638 företag inom teknisk konsultverksamhet och FoU samt 345 företag inom tillverkningsindustrin. Med tanke på att det finns ca 17.000 företag inom It-sektorn, så har alltså 1,5% av företagen gjort FoU-avdrag.

Ett problem i sammanhanget är att Skatteverket inte har entydiga riktlinjer vad som är avdragsgillt eller inte. Forskningen skall syfta till att finna ny kunskap, som skall användas i kommersiellt syfte. Utvecklingsarbetet skall vara kvalificerat, vilket innebär att det på något sätt skall baseras på forskningsresultat. Inte helt lätt att tolka, man kan ju tycka att all it-verksamhet baseras på forskningsresultat.  Troligen finns det dock många fler It-företag som sysslar med  kvalificerad utvecklingsverksamhet och som skulle kunna motivera ett avdrag.

Hur gör man då detta?  Man anmäler helt enkelt avdraget själv i samband med inrapportering av arbetsgivaravgifter.  Det finns ingen godkännandeprocedur, men Skatteverket kommer att göra stickkontroller, så vill man vara säker på att man gör korrekt avdrag, kan jag rekommendera en kontakt med Skatteverket.

Tar gärna emot information hur det går – det är en viktig reform för att stötta FoU i våra företag och då gäller det att vi ser till att den får avsedd effekt.