Oklart vad som gäller för kassaregister vid torghandel

· · ·
Av Nils Weidstam, 07 Maj 2014

Det har blossat upp något som kan liknas vid en strid mellan Skatteverket och Elsäkerhetsverket avseende vilka krav som gäller för kassaregister som ska användas vid torghandel. Problemet handlar om vilka krav på elsäkerhet som gäller, och hur elanslutna system ska hanteras då de används utomhus.

Vid ett möte på IT&Telekomföretagen den 15 april föreföll det som om det var tydligt vad som gäller för användning av elektriska apparater utomhus om de inte är avsedda för det. Dock motsade Elsäkerhetsverket detta senare i ett reportage i radions P1 måndag 5 maj. Detta vållade stor irritation hos leverantörer av kassaregister som hamnar i ett oklart läge avseende försäljning av system.

Kassaregisterrådet har därför kallat till ett möte med Elsäkerhetsverket och Skatteverket 23 maj där syftet är att klargöra vilka krav som faktiskt gäller och hur  de ska kommuniceras.