Utökat frekvensutrymme för mobila tjänster!

Regeringen har beslutat om att det från 2017 ska tilldelas ytterligare frekvensutrymme för mobila tjänster. Det sker på bekostnad (om uttrycket tillåts) av utrymmet för digital-TV, och det kan också innebära att vissa konsumenter drabbas av en kostnad, då det kan komma att krävas ny teknik i hemmet. Säkert inga stora kostnader, om ens några.

Det är två starka och viktiga branscher som står mot varandra, TV-industrin mot telekom. Men man kan notera att alltmer av TV-konsumtionen faktiskt sker i mobila lösningar såsom smartphones och surfplattor.Bild på frekvens

Frågan har varit hur fort en övergång kan ske. TV-branschen hade gärna sett en längre övergångstid. Man har nyligen avslutat ”tömningen” av 800-bandet, och nu är det dags igen. Och det är inte trivialt. Det är ny teknik, det är nya frekvensplaner, det är en hel del planering för att få det att gå smidigt, och det måste finnas rutiner för att hantera störningar, rutiner som idag hanteras av bland andra IT- och telekombranschens gemensamma bolag Telekområdgivarna, dit man kan ringa om det blir störningar i TV:n. Men omöjligt är det inte att driva arbetet så att det är genomfört till 2017.

För telekombranschen är det av största vikt att få mer utrymme i etern. Det är en snabb tillväxt av mobila och trådlösa tjänster, både avseende antal tjänster och antal användare. Det leder till ökade kapacitetsproblem, och hinder för nya tjänster och övergång till nya leveranskanaler för gamla tjänster som exempelvis TV. Telekom är också en svensk paradgren, som innebär både stark export samt stor och positiv uppmärksamhet internationellt, vilket har en mycket gynnsam effekt på lokalisering av FoU etc. till Sverige.

Så, även om det kan vara frustrerande för de som levererar TV-tjänster, vilka nyss lyckligen och skickligt avslutat övergivandet av 800 Mhz-bandet, så är det rätt beslut. Sverige blir, än en gång, bland de första i Europa vad avser att skapa goda förutsättningar för mobila tjänster; det är ett beslut som i skenet av täckningsdebatten är närmast självklart då det öppnar för en fortsatt stark industri i sektorn, både vad avser teknik och tjänster.