Nu måste torghandlare ha kassaregister!

Sedan årsskiftet ska torghandlare, precis som all annan handel, ha ett kassaregister. Skälet till detta är att skattesmitning misstänks vara hög just i den gruppen samt att handlare ska konkurrera på lika villkor oavsett om de är verksamma vid eller på torget. Kommer detta att fungera i praktiken eller, annorlunda uttryckt, kommer torghandlaren alltid att ta fram ett kvitto?

För ett par veckor sedan gjorde jag ett provköp på Hötorget i Stockholm. Jag bad att få en avocado. Handlaren kontrade blixtsnabbt med ”fyra för 20 kronor”. Jag sträckte fram tjugo kronor som han tog emot, därefter frågade han medan hans blick vändes mot en ny kund: ”kvitto?”. Jag sade: ”Nej tack”. Han hade nämligen inte rört kassaregistret som stod längst in så inget kvitto hade skapats. Man kan nog säga att det inte var någon skillnad i kvittohanteringen sedan före årsskiftet.

Denna nya lag är nog bra rent konceptuellt men det lär dröja innan vi ser en hantering som i exempelvis matvaruaffären, det vill säga att ett kvitto alltid tas fram men kanske inte alltid tas emot av kunden.