Den inte så digitale tomten

Av Mikael von Otter, 19 Dec 2013

Mikael von Otter som tomte

I år vår tomte, han tar det kallt.

Han tycker att han har koll på allt.

Tomten själv, han slumrar i sängen;

renarna vilar så stilla på ängen.

Han slipper fara runt som ett jehu,

han tänker: ”i år jag e-handlar ju.

Jag slipper runt jorden ila och fara,

nej, jag tar fram min dator bara.”

Så sträcker han på sig, vår lille nisse,

lyfter försiktigt från magen sin misse.

Startar datorn, men kan ej minnas.

Lösenordet – ”det måste ju finnas!”

Han letar och letar, hittar ej nåt.

Han tänker: ”Oj, hjälp, för nu är det brått!”

Han svettas, prövar, vilt han chansar.

Fingrarna på tangentbordet dansar.

Bråttom, bråttom, nu det hastar!

I golvet frustrerad han datorn kastar!

Men nu, varken borgare eller bönder,

får nåt från tomten, datorn gick sönder!

Nu, varken adel eller nån präst,

får bud med klappar hemma som gäst.

Tomten sig ångrar, han fäller en tår.

”Åter med renar jag far nästa år.”

Sensmoralen är INTE: skriv ner lösenordet!

Nej, hellre, låt datorn va’ kvar, typ, på bordet.

För Tomtar är heller det ej ett bra val,

att satsa allt på att va’ digital.

Dessutom: så att vi vår tomte får se,

bör Tomten alltid ha en plan B.

 

Och du! Vill du ha en tomte, var rask!

Skynda dig ut och köp dig en mask.

 

God Jul!