Blir det lättare att vara IT-företagare efter gårdagens budgetpropp?

shutterstock_154696952Tja, några glädjande nyheter har vi ändå fått:

Ett skatteavdrag för FoU är intressant. Det finns i flera andra länder och det kan vara en viktig pusselbit i att behålla internationella företags FoU-verksamhet i Sverige. Dock finns det nog ett antal fallgropar i detta. Vad är egentligen FoU? Innovationer tjänsteföretag, som delvis utvecklas i kunduppdrag – är det FoU? Process- eller marknadsinnovationer – är det FoU? Och hur blir det med alla konsulter som arbetar i FoU-projekt – gäller skatteavdraget även för dem? Utredningen har en del att fundera på.

Översyn av beskattning av personaloptioner välkomnar vi också. Det är viktigt för många startups, som inte har möjlighet att konkurrera med löner om de bästa specialisterna.  Vad gäller offentlig upphandling, så påpekas det stora behovet av uppföljning av avtalen – något som vi har påpekat sedan länge.

I övrigt kan man läsa mycket om vikten av att uppnå målen i den digitala agendan. Regeringen poängterar att tillgång till bredband och digital kunskap och delaktighet är väsentligt för landets konkurrenskraft, och prioriterar bl a småföretags användning av IT, e-förvaltning, it för att stödja miljömål (t ex smarta elnät), vikten av robust elektronisk infrastruktur i hela landet samt jämställdhet inom IT-branschen.  Det tidigare annonserade stödet till bredbandsutbyggnad i glesbygd gäller fram till 2016 och det finns också medel för strategiska satsningar inom e-förvaltning, t ex e-legitimationer. Totalt sett är statens kostnader för digitala satsningar av olika slag småpotatis jämfört med väg/järnväg och sjöfart. Om jag räknat rätt så är ca 1% av utgiftsområde Kommunikation kopplat till digitala infrastruktur och e-förvaltning. Värt att fundera över.

Men vi saknar fortfarande RIT-avdraget. ROT och RUT finns kvar, men IT-tjänster i hemmet omfattas fortfarande inte av avdragen. Det skulle ge både ökad digital delaktighet och fler jobb åt unga.

Läs fler kommentarer till budgetproppen på vår webbplats.