Är det bra att samla upphandlingsstödet på Konkurrensverket?

Det är inte varje dag som två ministrar skriver en artikel om offentlig upphandling på SvD Brännpunkt. Det gjorde dock ministrarna Attefall och Lööf idag. I artikeln kan vi läsa att regeringen föreslår ett samlat upphandlingsstöd och att det placeras på Konkurrensverket.

Att de upphandlingsstödjande verksamheterna inom Kammarkollegiet, Vinnova, Konkurrensverket och Miljöstyrningsrådet samordnas i en myndighet har många efterfrågat och det är bra. Föga förvånande samlas stödet inom en befintlig myndighet och inte i en ny Upphandlingsmyndighet som Upphandlingsstödsutredningen föreslagit.

Ser man till vilka befintliga myndigheter som skulle kunna vara aktuella känns ändå Konkurrensverket som ett naturligt val, men det är inte oproblematiskt att ha stöd och tillsyn under samma tak. Det är viktigt att dessa två funktioner hålls isär. Risken finns att osäkra upphandlande myndigheter och leverantörer undviker att kontakta stödfunktionen i rädsla för att bli granskade.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom uttalade sig i Upphandling24 med orden:

”- Som tillsynsmyndighet måste vi ta ansvar för vad vi säger. Vi behöver en säkerhetsmarginal så att vi verkligen är säkra på att det vi säger stämmer.”

Med det uttalandet i åtanke kan man också tänka sig att det kan smyga in en viss ängslighet hos själva stödfunktionen. Vilken säkerhetsmarginal i våra råd och vägledningar måste vi ha? Alltför hög säkerhetsmarginal skapar otydlighet och är inte vad den som söker stöd vill ha.

Än är mycket oklart då det inte finns något beslut eller något nytt regleringsbrev, men vi hoppas att ett Upphandlingsstöd på Konkurrensverket inte leder till att befästa det juridiska fokus som råder inom offentlig upphandling.

Vår uppfattning är att fokus ska ligga på affären och stödet måste, som Upphandlingsstödsutredningen också påpekar, även arbeta med strategiska frågor, organisation och resurser. Dessutom förutsätter vi att stödverksamheten fortsatt ska finnas till för både upphandlande myndigheter och leverantörer.