Mail-kommentar till vår debattartikel om Arbetsförmedlingens brister: ”Ge inte upp!”

SvD-klipp

Idag publicerades debattartikeln ”Smart lösning, men till inget händer på AF” på SvD Brännpunkt, där jag tillsammans med kollegor på Stockholms universitets institution för Data- och systemvetenskap uttrycker stark kritik mot Arbetsförmedlingens övergripande organisation. Detta har bl.a. lett till att initiativ från universitet och branschen för att få utrikesfödda med akademisk kompetens att snabbt komma in på arbetsmarknaden, helt har gått i stå.

Vi har fått flera uppmuntrande kommentarer, och jag vill här särskilt ge plats för ett mail vi fick från Lena Månsson, copywriter. Mailet, som jag citerar i sin helhet, visar tydligt att detta är frågor som handlar om människor av kött och blod, och inte bara om politiska diskussioner av övergripande karaktär:

”Tack för en utmärkt debattartikel i SvD idag! Och för ert viktiga arbete.

Min särbo, som arbetar som vikarie på både SFI och den verksamhet som kallas yrkessvenska, träffar varje dag oerhört ambitiösa människor från hela världen. Han oroas för den till synes slumpmässiga placeringen av elever – analfabeter blandas med högutbildade, språksvaga blandas med dem som har goda kunskaper i svenska. Ingen analys eller behovsprövning verkar göras innan man skickar iväg flyktingar och invandrare till olika språkutbildningar. Det tycks bara handla om att placera dem någonstans för att det ska se snyggt ut i statistiken.

Viljan att lyckas i Sverige finns hos så många! Tyvärr mals den sakta men säkert ner i arbetsförmedlingens och regeringens oförmåga att skapa vettiga lösningar som snabbt leder framåt. Med en anpassad och målinriktad språkutbildning i ryggen, kan fler snabbt komma i arbete eller vidareutbildning. Oavsett grundförutsättningar.

Så ge inte upp! Sverige och alla de människor som kommer hit för att skapa sig ett nytt liv behöver ert engagemang och era röster.

Med varma hälsningar

/Lena Månsson”