Även de ”icke-frälsta” pratade upphandling i Almedalen

· · · ·
Av Niklas Fyhr, 15 Aug 2013

För oss som under hela året följer debatten och går på seminarium som rör offentlig upphandling kan det ibland kännas som att det är redan ”frälsta” som försöker ”frälsa” varandra. Fortsätter det så kommer vi aldrig att komma framåt. Därför var det glädjande att upphandlingsfrågorna även kom upp vid andra seminarier under Almedalsveckan. Seminarier där varken panel eller publik bestod av de ”vanliga” upphandlingsdebattörerna.

Tyvärr var det återigen tydligt vilken klyfta som finns mellan de som arbetar med upphandling i praktiken och de som är beställare. Beställare i form av politiker vill använda upphandling som ett styrmedel för att främja innovation, stärka det lokala näringslivet, ta miljö- och sociala hänsyn m.m. Beställare i form av verksamhetsansvariga, t.ex. IT-chefer, vill säkerställa att vissa leverantörer, vissa produkter eller vissa tjänster upphandlas. Upphandlarna förväntas tillgodose alla beställares önskemål, men utan att få mer resurser eller mandat att styra och kontrollera.

almedalen

Jag pratade med många upphandlare som kände frustration och ilska över att lyssna på utspel kring hur upphandling bör fungera utan att det nämns något om den resursbrist som råder idag. Inte heller nämns något om de brister i internkontrollen som generellt verkar finnas och gör att det är svårt att veta hur och om de avtal som upphandlas används.

Gällande resursfrågan så hörde jag exempel på en stor kommun med en omsättning på flera miljarder och med hundratals avtalsområden. De hade knappt tre heltidstjänster för att driva upphandlingsarbetet för hela kommunen.

Vid ett seminarium om korruption som EY anordnade sa Inga-Britt Ahlenius, bl. a. tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket, att: ”Internkontrollen i kommunerna är urusel…”. Även Konkurrensverket poängterar i sin rapport om osund konkurrens, som lanserades i Almedalen, att det framkommit kritik mot den kommunala internkontrollen. Men menar också att det finns kritik mot statliga myndigheters kontroll och revision.

Det börjar bli allt tydligare att just detta ”systemfel” med bristande kontroll är ett av grundproblemen till att den offentliga upphandlingen inte fungerar optimalt. Detta i kombination med resursbrist och dålig förståelse för upphandling bland beställarna.

Innan de ”icke-frälsta” börjar prata om vad upphandlingarna ska bidra till måste det till några grundläggande förbättringar. I vår rapport, ”Bättre offentliga IT-affärer”, lyfter vi 10 förslag till sådana förbättringar.