Konkreta åtgärder på gång för IT i skolan, eller?

· · · · · · ·
Av Fredrik von Essen, 24 Jun 2013

Beslutsboken framsida beskuren

Anna-Karin Hatt meddelade förra veckan att ”Regeringen” inlett ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om digitalisering av bl.a. skolan. Jag skriver regeringen med citattecken eftersom jag, när det handlar om IT och skolan, undrar i vad mån utbildningsdepartementet varit delaktig i beslutet. Departementet har nämligen hittills inte visat någon handlingskraft när det gäller nationella eller regionala satsningar på IT i skolan.

På måndagförmiddagen kommenterades regeringens beslut i en debattartikel i Dagens Samhälle med bl.a. Anne-Marie Fransson från IT&Telekomföretagen och Peter Becker på Datorn i Utbildningen som underskrivande parter. Parterna välkomnar satsningen som ett första steg, men betonar (med adress till Utbildningsdepartementet) vikten av att Skolverket medverkar som en aktiv part.

Fler beslut behövs dock, och i Almedalen på torsdag nästa vecka kommer IT&Telekomföretagen tillsammans med Datorn i Utbildningen presentera rapporten ”Beslutsboken”, med förslag på konkreta beslut som behöver tas inom fem områden: tillgången till regionalakunskapscenter, fortbildning av lärare, främjande av skolledarkompetens, reformering av lärarutbildningen och samordning av forskningen inom området. Vid seminariet medverkar företrädare för bl.a. Digitaliseringskommissionen, (S) och – yes! – Utbildningsdepartementet.

”Beslutsboken” offentliggörs i samband med seminariet, som kommer att webbsändas – håll ögonen öppna på IT&Telekomföretagens Almedalssida.

(Debattartikeln i Dagens Samhälle hittas här)